Här är några av alla skolelever som har valt att plugga älvdalska före eller efter skoltid. Foto: Älvdalens kommun
Foto: Älvdalens kommun

Vinden har vänt – 170 elever studerar älvdalska

Vinden har vänt för älvdalskan. Aldrig tidigare, i modern tid, har älvdalskan varit så populär. 170 elever väljer nu att läsa älvdalska utanför skoltid. "Sensationellt bra” beskrivs nyheten som.

År 2016 antog politikerna en handlingsplan för att alla älvdalsbarn skulle ha möjlighet att lära sig älvdalska i skolan. Mellan 2018 och 2022 pågick projektet ”Wilum & Bellum” som synliggjorde älvdalskan på en helt ny nivå. Bland annat utbildades ett antal pedagoger för att kunna undervisa i älvdalska, filmen Pelle Svanslös dubbades till älvdalska och en mobilapp utvecklades för att lära sig språket. Kanske har detta gjort att så många nu vill läsa älvdalska.

– Det är sammanlagt 170 elever på Rots skola och Älvdalsskolan i årskurserna F-9 som har valt att läsa älvdalska utanför skoltid, antingen före skoldagens början eller efter skoldagens slut. Det här är historiskt och ett kvitto på att arbetet i projektet Wilum og Bellum bär frukt och det är ett bevis på hur viktigt språket är för våra barn och ungdomar. Det är en del av deras identitet, säger Ing-Marie Bergman, som arbetar som älvdalsk samordnare i kommunen.

Var tredje skolelev

För älvdalskan som språk betyder intresset mycket och att det finns hopp för älvdalskan som var på väg att försvinna.

– Vi som jobbar med och kämpar för älvdalskan är innerligt glada att så många barn och unga väljer att studera älvdalska. Det är sensationellt. Vi hade inte i vår vildaste fantasi kunnat tänka oss att så många som 31,4 % av grundskoleeleverna skulle anmäla sig till undervisningen utanför skoltid.

Även kommunalrådet Peter Egardt är överrumplad av det stora intresset.

– Jag vet att det finns ett stort intresse bland våra barn och unga och deras föräldrar att älvdalska ska kunna erbjudas i anslutning till skoldagen i grundskolan, men jag måste säga att jag är överrumplad över det enormt stora antalet anmälda elever, säger Peter Egardt.

Och pedagogiken fungerar som i vilket språkval som helst.

– Det finns ett framtaget undervisningsmaterial som nu används, bland annat spel, skrivövningar, ramsor, sånger och böcker. Jag skulle säga att det är precis som språkundervisning i exempelvis engelska, säger Ing-Marie.