Naturskog vid Fungnäsheden i södra Mora. Foto: Mora, Vansbro, Leksands kommuner
Flera rapporter finns om Vildmarksriket. En bild från en av dessa rapporter. Foto: Mora, Vansbro, Leksands kommuner
Karin Eriksson, näringslivsutvecklare i Mora kommun. Foto: Mora kommun

Så storsatsar Vansbro, Mora och Leksand på vildmarken

Mora kommun har beviljats 3,5 miljoner för att utveckla naturturism i Vildmarksriket i samverkan med Leksands och Vansbro kommun.

– Spännande projekt och riktigt kul att tre kommuner arbetar tillsamammans, säger Christina Lindfors på Leader Duo Dalälvarna som tillsammans med Jordbruksverket beviljat stödet.

Vildmarksriket är beläget väster om Siljan där kommunerna Vansbro, Leksand och Mora möts i en triangel. Det är ett område på 50 000 hektar och består till största del av skog, sjöar och våtmarker.

Området har fått sitt namn av naturfotografen Jan Lindblad som under 1960-talet gjorde en film med titeln ”Ett vildmarksrike”. 2013 blev området utsett till ”Svenska Pärla” av Världsnaturfonden WWF.

Inom området finns cirka 8000 hektar skyddsvärd skog och unika naturvärden, vilket även vidimerades av Sveriges mest rutinerade skogsinventerare Sebastian Kirpuu och Bengt Oldhammer. Deras rapport 2010 var smått sensationell. Den visade på stora arealer med rik biologisk mångfald, unik skog och områden som inte bara är viktiga för djur och växter utan även för människor. Slutsatsen var att utökat friluftsliv av vildmarkskaraktär kan bli ovärderligt i framtiden.

Affärsutvecklare inkopplad

Nu är det äntligen dags att ge dessa tankar verklighet och därmed utveckla naturturismen.

– Vi är oerhört glada över detta projekt och vi har redan på deltid anställt en projektledare och en affärsutvecklare, säger Karin Eriksson, näringsutvecklare i Mora kommun.

– Dessutom kommer SLU göra elevarbeten med kunskapsrapport över vilka verksamheter som redan pågår inom området.

Idéer från naturturismföretag

År 2021 kontaktades kommunerna av entreprenörer om en utveckling av naturturismen. Det är entreprenörer som redan då och även idag bedriver verksamhet inom i första hand områden som fiske, vandring, cykel och hästnäring.

– Vi insåg viktigheten av att samla alla med intresse i området. Det gäller markägare, föreningar, entreprenörer och lokalboende. Projektet ger oss möjlighet att informera, utveckla och få in synpunkter av olika slag. Alla skall få del av allt, säger Karin Eriksson.

Många intressenter och många synpunkter?

– En gemensam vision behövs där allas intressen lyfts och tillvaratas. Vi ska kartlägga möjligheter, hot och farhågor samt på vilket sätt vi kan utveckla området, poängterar Karin.

I oktober 2024 ska det finnas en plan och modeller klara för utveckling av naturturism i Vildmarksriket.

– Framför allt ska den vara förankrad hos intressenterna, avlutar Karin.

Nya arbetstillfällen och intäkter till markägare och entreprenörer är andra effekter som de tre kommunerna hoppas på.