Leif Källman, Svärdsjö Intresseförening och Jessica Johansen, Framtid Linghed poängterar vikten av samarbete. Till höger den planerade multiarenan i Linghed. Foto: PeO Karlström/Framtid i Linghed

Ny multiarena bara en av alla satsningar – så ska byarna stärka varandra

Svärdsjöbygdens utvecklingsråd har bildats – det är en samverkan mellan Framtid Linghed, Tofta Bygdeförening och intresseföreningarna i Lumsheden, Vintjärn, Svartnäs och Svärdsjö.

– Samarbete är viktigt för att stärka landsbygden och dess frågor. Samarbete är en självklarhet, säger Leif Källman i Svärdsjö Intresseförening och Jessica Johansen i Framtid Linghed.

Under en företagarfrukost i Linghed presenterades att axplock av allt som sker i Svärdsjöbygden. Ett av bygdens stora projekt är planerna på en multiarena i Linghed. Ett projekt i samarbete med Lingheds IF.

– 2023 är byråkratiåret. Det handlar om pengar, bygglov, nyttjanderätt, detaljplanering, offerter med mera. 2024 är året då vi hoppas på att bygga, sa Jessica.

Men det händer mycket mer i Linghed i sommar.

– Vi får ett nytt vindskydd längs med skoterleden. Det planteras in ädelfisk i sjöar runt om Linghed, Nysjön och även i Svartnäs. Tipspromenad varje söndag i juli och det planeras för en Linghedshelg den 26-27 augusti, säger Jessica.

I Svärdsjö blir det invigning av Gropens första etapp den 10 juni.

– Till vår glädje genomförs Skådespelet ”Gustav Vasa i Svärdsjö” på Gammelgården med premiär den 3 augusti. Totalt blir det tolv föreställningar, berättar Leif.

I Svartnäs firar byn 25-årsjubileum av sin kolmila den 22 juli och milrocken den 25 juli.

– Glädjande i Vintjärn är att barnfamiljerna återvänder. Byn har fler under 18 år än på många år.

Byarna i Svärdsjöbygden stöttar varandra och tillsammans är de starka.