Multiarena på gång i Linghed

Viljan att utveckla bygden är stark i Linghed. Föreningen Framtid i Linghed har sedan 2014 genomfört flera projekt för att göra sin bygd än mer…