Granskningsrapport slår fast: De gjorde fel när de gav lönetillägg till kommunchefen

Skinnskattebergs före detta kommunstyrelseordförande Lena Lovén Rolén (S) och HR-chefen Anna Charlier gjorde fel när de beslutade om lönetillägg för den dåvarande kommunchefen. Det slår revisionsfirman KPMG fast i en granskning efter Dalabygdens avslöjande i vintras.

Läs mer: Intervju med kritiserade toppolitikern: ”Vi trodde vi gjorde rätt”.

Det var när kommunens ekonomichef skulle vara föräldraledig en längre tid som det beslutades att den dåvarande kommunchefen Annelie Johansson skulle gå in som tillförordnad ekonomichef under perioden och få ett lönetillägg på 20 000 kronor för det. Senare beslutades om att lönetillägget skulle bli ännu högre – 30 000 kronor istället – och därmed fick Johansson en månadslön på 117 000 kronor, vilket var en sällsynt hög lön för en kommunchef i en kommun av Skinnskattebergs storlek.

Det här kunde Dalabygden avslöja i några artiklar i januari i år. Avslöjandet ledde så småningom till att kommunens revisorer gav KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av hanteringen av lönetillägget.

Beslutade om lönetillägg – bröt mot reglerna

Nu visar det sig att beslutsgången var helt felaktig och att två personer i kommunen har brutit mot regelverken i samband med besluten om lönetillägg. Den ena personen som kritiseras är kommunens HR-chef Anna Charlier som ”på papperet” fattade beslutet om det första lönetillägget. Hon har tidigare sagt till Dalabygden att det var Lena Lovén Rolén som uppmanade henne att skriva fram ett sådant ärende efter ett beslut från just Lovén Rolén.

Den andra personen som kritiseras är socialdemokraternas toppnamn Lena Lovén Rolén, som vid tidpunkten var kommunstyrelseordförande. Hon beslutade ensam om att lönetillägget borde vara ännu högre, 30 000 kronor mer i lön närmare bestämt, vilket därmed landade på en sammanlagt månadslön på 117 000 kronor.

Kommunstyrelsen borde ha involverats

I sin granskning av kommunens hantering av lönetillägget så slår KPMG fast att ”beslutet om lönetillägg för kommunchefen inte har fattats i enlighet med kommunens regelverk”.

KPMG skriver vidare i sin rapport att det i kommunens delegationsordning saknas bestämmelser om vem som får fatta beslut om lönetillägg för kommunchefen, vilket innebär att sådana beslut ska fattas av kommunstyrelsen som helhet.

KPMG konstaterar att varken Lena Lovén Rolén eller Anna Charlier har eller hade någon rätt att fatta beslut gällande lönetillägg för kommunchefen.

Kritik från professorn i förvaltningsrätt

I samband med att Dalabygden avslöjade hur det hade gått till när den dåvarande kommunchefen fick sina lönetillägg, så intervjuade tidningen Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet. Han får ofta, då han är en av landets främsta experter inom området, svara på frågor om vad lagen säger när det gäller hur politiker och tjänstemän får bete sig, frågor om upphandlingar, jäv och korruption. När han fick höra talas om hanteringen av kommunchefens lönetillägg talade han om ett möjligt lagbrott.

– Om det skulle vara så att hon själv (Lena Lovén Rolén, redaktionens kommentar) har beslutat om det här så skulle jag säga att det gränsar till trolöshet mot huvudman och det är ju ganska allvarligt. Hon kan ha vidtagit åtgärder som hon inte har någon befogenhet att göra. Kommunen har då orsakats ekonomisk skada och därmed är det nåt som polis och åklagare borde reda ut, sa Olle Lundin.

Det återstår att se, efter att granskningsrapporten nu har publicerats, om agerandet från Lena Lovén Rolén och Anna Charlier leder till rättsliga processer.