Lena Lovén Rolén (S), tidigare kommunstyrelseordförande i Skinnskattebergs kommun. Foto: Skinnskattebergs kommun/Niklas Lindh

Kritiserade toppolitikerns svar: Flera tycker det är kul nu

Socialdemokraten Lena Lovén Rolén kommenterar nu resultatet av den granskning som KPMG gjorde sedan hon beviljat ett lönetillägg till den dåvarande kommunchefen. 

– Vi trodde att vi gjorde rätt, och vi har sparat massor med pengar på den här lösningen, säger det dåvarande kommunalrådet i Skinnskatteberg till Dalabygden.

Läs mer: Granskningsrapport slår fast: De gjorde fel när de beviljade lönetillägg till kommunchefen.

KPMG slår fast i sin rapport att Lena Loven Rolen och HR-chefen Anna Charlier gjorde fel när de beslutade om ett lönetillägg till den dåvarande kommunchefen Annelie Johansson, när denne fick ansvar som tillförordnad ekonomichef utöver sin roll som kommunchef.

HR-chefen Anna Charlier var den som ”på papperet” fattade beslutet om det första lönetillägget, på 20 000 kronor. Hon har tidigare sagt till Dalabygden att det var Lena Lovén Rolén som uppmanade henne att skriva fram ett sådant ärende, efter ett muntligt beslut från just Lovén Rolén.

”Vi har inte rutiner som en stor kommun”

Den andra personen som kritiseras i rapporten är just socialdemokraternas toppnamn Lena Lovén Rolén, som vid tidpunkten var kommunstyrelseordförande. Enligt de dokument som är offentliga och finns tillgängliga så beslutade hon ensam om att lönetillägget borde vara ännu högre, 30 000 kronor mer i lön närmare bestämt. Därmed beviljades kommunchefen en sammanlagd månadslön på 117 000 kronor.

– Vi har inte alltid rutiner som en större kommun har, utan vi gjorde i enlighet med det som vi trodde var riktigt. Vi hade det här uppe på ledningsutskottet och där finns det de som tycker att det är kul att göra ett efterspel av det här, säger Lena Lovén Rolén.

Men ångrar du inte att du fattade ett beslut som du inte hade rätt att fatta?

– Hade jag vetat det här så är det klart att vi hade tagit upp det till kommunstyrelsen. Och även ha ändrat i delegationsordningen, vilket vi kommer att göra nu. Det vore väl felaktigt om jag inte såg att jag hade gjort fel, men intentionen har inte varit att skinna kommunen på pengar, utan precis tvärtom.

– Nu bestämmer ju inte jag vad ni journalister ska skriva, men det som jag tycker är viktigt är att kommunen har sparat ungefär 100 000 till 120 000 kronor varje månad, för det var den summa som en ekonomichef som konsult skulle ha kostat. Vi har sparat pengar åt kommunen och det står jag för.

Ifrågasätter lönetillägg och lönenivå

Det råder dock delade meningar om en kommunchef som åtar sig en roll som exempelvis tillförordnad ekonomichef ska ha något lönetillägg överhuvudtaget. I synnerhet då man redan jobbar heltid. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet sa i en intervju med Dalabygden i januari att det är ett ytterst tveksamt synsätt:

– Det är ju inte självklart att det ska bli en högre lön för det, utan kanske snarare en lönesänkning, för en tillförordnad ekonomichef har väl inte 117 000. Det här är ju tre gånger så mycket pengar som en normal arbetstagare har i lön.

Vad tänker du kring lönenivån på 117 000 kronor för en kommunchef i en kommun med cirka 4 400 invånare?

– Det är ju en lön som motsvarar en av statens bättre betalda generaldirektörer.

Lena Lovén Rolén medger att hon har gjort fel, men säger samtidigt:

– Vi är flera som har gjort fel. Men allt det här blir lite skruvat tycker jag med tanke på Olle Lundin…

Vad menar du då?

– Nej, vi lägger ner det… (Paus) Men tyvärr hade vi inte tidigare den kunskapen som vi har fått nu, så det var väl jättebra att vi fick det här klart för oss nu, avslutar Lena Lovén Rolén.