Lena Lovén Rolén (S), före detta kommunalråd och Annelie Johansson, tidigare kommunchef. Foto: Skinnskattebergs kommun/privat/Niklas Lindh

Kommunchefen fick större lönetillägg – ”politiker bröt mot reglerna”

Skinnskattebergs nyligen avgångna kommunalråd och Socialdemokraternas toppnamn Lena Lovén Rolén beslutade om ett större lönetillägg till kommunchefen Annelie Johansson. Beslutet kan ha brutit mot kommunens egna regelverk, när kommunchefen fick en sammanlagd lön på 117 000 kronor i månaden.

Det var när kommunens ekonomichef skulle vara föräldraledig en längre tid som det beslutades att kommunchefen skulle gå in som tillförordnad ekonomichef under perioden. Det var skälet till att det dåvarande kommunalrådet Lena Lovén Rolén beslutade om ett lönetillägg för kommunchefen på 20 000 kronor, utöver den ordinarie månadslönen på 87 000 kronor. Ändå skulle arbetstiden vara densamma, det vill säga heltid.

Lena Lovén Rolén själv förklarar att ärendet var uppe på kommunens ledningsutskott i maj månad, och säger till Dalabygden att man absolut får kritisera att det inte framgår i protokollet. 

– Ja, där måste vi lära oss, men frågan var uppe på mötet och alla ledamöterna var överens om lönetillägget.

Men det finns inget som i efterhand styrker att frågan om lönetillägg diskuterades då. Varken Bo Öberg (M) eller Elisabeth Åberg (L) som var med på mötet säger att de minns att lönetilläggsfrågan diskuterades – däremot säger de till Dalabygden att det informerades om att kommunchefen skulle gå in som tf ekonomichef.

– Nej, frågan om lönetillägg var absolut inte uppe på mötet, säger Bo Öberg.

– Nej, det är ingen som jag minns, säger Elisabeth Åberg.

”Kommunen tjänar på det här”

Kommunens HR-chef Anna Charlier förklarar i ett mejl till Dalabygden att hon fick i uppdrag av Lena Lovén Rolén att formulera och själv skriva under ett beslut om lönetillägget. Det var också något som Charlier gjorde.

En tid därefter fattade Lena Lovén Rolén beslut om att kommunchefen skulle få ytterligare ett lönetillägg, på 10 000 kronor – alltså ett sammanlagt tillägg på 30 000 kronor, vilket innebar att månadslönen landade på 117 000 kronor. Det beslutet skrev Lovén Rolén under själv, men det står inte vilket datum det skedde.

– Vi får ta med oss att kommunen har tjänat och fortfarande tjänar på att vi har en kommunchef som gör det här. Det här sticker inte ut på något sätt, säger Lena Lovén Rolén.

Trolöshet mot huvudman

Olle Lundin – med rötterna i Skinnskattebergs grannkommun Smedjebacken – är välkänd i hela landet i egenskap av rollen som professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet. Han får ofta, då han är en av landets främsta experter inom området, svara på frågor om vad lagen säger när det gäller hur politiker och tjänstemän får bete sig, frågor om upphandlingar, jäv och korruption. När han får höra talas om hanteringen av kommunchefens lönetillägg talar han om ett möjligt lagbrott.

– Om det skulle vara så att hon själv har beslutat om det här så skulle jag säga att det gränsar till trolöshet mot huvudman och det är ju ganska allvarligt. Hon kan ha vidtagit åtgärder som hon inte har någon befogenhet att göra. Kommunen har då orsakats ekonomisk skada och därmed är det nåt som polis och åklagare borde reda ut, säger Olle Lundin.

Vad tänker du kring lönenivån på 117 000 kronor för en kommunchef i en kommun med cirka 4 400 invånare?

– Det är ju en lön som motsvarar en av statens bättre betalda generaldirektörer.

”Borde ha sänkt lön istället”

Olle Lundin ifrågasätter också det lämpliga i att överhuvudtaget ha ett lönetillägg för en kommunchef som får ytterligare en roll som tillförordnad chef i kommunen.

– Det är ju inte självklart att det ska bli en högre lön för det, utan kanske snarare en lönesänkning för en tf ekonomichef har väl inte 117 000. Det här är ju tre gånger så mycket som en normal arbetstagare har i lön.

Flera politiker reagerar nu på beskedet om kommunchefens lönetillägg och att det inte finns några bevis för om beslutsgången har gått rätt till. Vänsterpartiets gruppledare Fredrik Skog är en av dem:

– Problematiken är att man har så låg kunskap så man inte förstår vikten av struktur, ordning och reda, och att hålla sig inom ramarna. Okunskapen bidrar till att det blir de här korrupta vägarna så det exempelvis blir uppgörelser i korridorer.

Han får medhåll i sin kritik från Moderaternas gruppledare Bo Öberg:

– Utifrån vad jag vet så har ärendet handlagts alldeles åt helvete. Personalutskottet har inte fattat något beslut, åtminstone inte som är protokollfört. Jag tror att det här är ett beslut som det förra kommunalrådet själv har fattat.

Fotnot: Kommunchefen Annelie Johansson har nu beslutat att avstå från 10 000 kronor av lönetillägget från och med årsskiftet. Därmed har hon en månadslön på 107 000 kronor inklusive lönetillägget på 20 000 kronor.

Reporter: Niklas Lindh