De kunde ha tagit över kommunstyret på måndag – nu hoppar (M) av planerna

Det kunde ha blivit en ohelig allians som tog över styret över Skinnskattebergs kommun i samband med kommunfullmäktigemötet på måndag