Här är dokumentet som bevisar att det är kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén Rolén som fattade beslutet.
Kommunhuset i Skinnskatteberg. Foto: Niklas Lindh.

Här är beviset: Kommunchefen blev felaktigt anklagad av kommunalrådet

Skinnskattebergs kommunalråd Lena Lovén Rolén (S) har flera gånger kritiserat kommunchefen Marie Tollefsen Markström för inköp av konsulttjänster, något som utreds av Konkurrensverket för misstänkt upphandlingsbrott. Men nu kan Dalabygden berätta att det var Lovén Rolén själv som fattade beslutet om inköpet.

Stridigheterna inom Skinnskattebergs kommunledning fortsätter. Härom veckan förklarade Lena Lovén Rolén att hon friats från misstankar om tjänstefel, bland annat trolöshet mot huvudman, i den utredning från PwC som genomförts under hösten och vintern. Men Dalabygden kunde avslöja att det också pågår en helt annan utredning – kommunalrådet Lena Lovén Rolén har nämligen blivit anmält för misstänkt kränkande särbehandling.

Nu kan tidningen också berätta om ett misstänkt upphandlingsbrott, där kommunalrådet pekar ut kommunchefen som den ansvarige. Men Dalabygden har begärt ut dokument från kommunen, som visar att det inte var kommunchefen som fattade beslutet om inköpet av konsulttjänster – utan kommunalrådet själv.

Beslutet som undertecknades av Lena Lovén Rolén och som kommunchefen Marie Tollefsen Marklund skulle jobba för att förverkliga.

Akut personalbrist

Det var förra vintern som det stod klart att det, av flera olika skäl, var akut brist på personal inom kommunens ekonomiavdelning. I samband med det ville den nye internt rekryterade ekonomichefen kliva av chefsrollen för att istället jobba som ekonom.

– Det var ett allvarligt läge, så då fattade kommunalrådet ett ordförandebeslut om att teckna ett avtal för en interim ekonomichef, säger kommunchef Marie Tollefsen Markström till Dalabygden.

Möjligt upphandlingsbrott

Dalabygden har begärt ut ordförandebeslutet från kommunen, och där framgår att det är just Lena Lovén Rolén som fattade beslutet och gav kommunchefen i uppdrag att teckna avtal med en interim ekonomichef. Enligt kommunalrådets beslut, skulle det ske genom det konsultföretag för ekonomitjänster som kommunen tidigare hade upphandlat för ekonomitjänster.

Nu utreder Konkurrensverket om det var korrekt av Skinnskattebergs kommun att frångå ”Lagen om offentlig upphandling” med Lena Lovén Roléns argument att ”det handlade om en extraordinär händelse” som enligt kommunalrådet skulle betecknas som ”särskilda skäl”. Totalt betalade kommunen 995 261 kr för tjänsten under månaderna mars till november i fjol.

Både kommunalrådet och kommunchefen jobbar dagligen här – i kommunhuset i Skinnskatteberg. Foto: Niklas Lindh

Kommunchefen fick uppdraget

Lena Lovén Rolén har flera gånger i samtal med Dalabygden riktat kritik mot kommunchefen för de höga kostnader som lösningen med den interime ekonomichefen förde med sig. Men nu kan Dalabygden visa att det var kommunalrådet själv som fattade beslutet – och gav kommunchefen i uppdrag att genomföra det.

Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Lena Lovén Rolén. Foto: Skinnskattebergs kommun.

– Jag fick ett underlag i handen från kommunchefen om vad som behövde göras. Varför angavs det inga belopp? Då hade jag vetat det. Jag ska lita på mina tjänstemän. Punkt!

Men varför frågade du inte? Politiker brukar begära kompletteringar av tjänstemän om de inte är nöjda med underlaget.

– Skulle jag ha gjort om det här så lovar jag att jag hade gjort på ett annat sätt.

Fortsatte sin kritik

Lena Lovén Rolén skrev under beslutet och är därmed helt ansvarig för det. Men kritiken mot kommunchefen fortsatte, och visade sig också i ett ärende till ett kommunstyrelsemöte så sent som i februari i år. Där skriver Lovén Rolén:

Det har kommit till kommunstyrelsens ordförandes kännedom att upphandling av tjänster som ekonomikonsult överstiger gränsen för direktupphandling.”

Enligt protokollet nämner hon inget under mötet om att det är hon själv som har fattat ordförandebeslutet. Istället vill hon föra in en notering i protokollet om att upphandlingen inte följer kommunens riktlinjer för upphandling, något som dock röstas ner av majoriteten av kommunstyrelsen.

Varför nämnde du inte att det var Du som hade fattat beslutet?

– Varför skulle jag ha gjort det? Jag har inga fler kommentarer till det här.

Var sjukskriven – fick inget veta

Dalabygden kontaktar kommunchefen Marie Tollefsen Markström för att ställa frågor om att hon har kritiserats för en upphandling som kommunens högste politiker har beslutat om.

Marie Tollefsen Markström fick inget veta om ärendet på kommunstyrelsemötet.

– Jag var sjukskriven då det aktuella ärendet bereddes och kom upp på kommunstyrelsens agenda. Vid tiden för sammanträdet den 16 februari hade jag dagen innan återgått i tjänst på halvtid. Jag var således inte närvarande vid kommunstyrelsemötet. Där deltog tf kommunchef Leena Berglund.

– Det är först i efterhand då jag tagit del av protokollet som jag såg ärendet. Men, sanningen är ju den att det inte var jag utan kommunalrådet som fattade beslutet och mitt uppdrag var att verkställa hennes beslut, avslutar Marie Tollefsen Markström.

Vet du mer? Tipsa Dalabygden: niklas.lindh@sveagruppenmedia.se