Kommunalrådet utsatte kommunchefen för kränkande särbehandling

Kommunalrådet i Skinnskattebergs kommun Lena Lovén Rolén (S) har utsatt kommunens högste tjänsteman för kränkande särbehandling. Kränkningar ska också ha