Till vänster: Lena Lovén Rolén (S), kommunstyrelsens ordförande i Skinnskattebergs kommun, utsatte kommunchefen Marie Tollefsen markström (höger bild) för kränkande särbehandling. Foto: Skinnskattebergs kommun/Niklas Lindh

Kommunalrådet utsatte kommunchefen för kränkande särbehandling

Kommunalrådet i Skinnskattebergs kommun Lena Lovén Rolén (S) har utsatt kommunens högste tjänsteman för kränkande särbehandling. Kränkningar ska också ha gjorts av kommunfullmäktiges dåvarande ordförande Aneth Arvidsson (S). Det slås fast i en utredning som offentliggjordes under tisdagen. Utredningen visar också att kommunalrådet var en av två personer som försökte hindra den pågående utredningen genom att försöka få anställda att inte svara på utredarnas frågor.

Det är kommunstyrelsen som har beställt utredningen av Avonova Företagshälsa, som i sin tur uppdrog åt sin underkonsult, det dalabaserade företaget Human&heart, att göra utredningen. Det är kommunchefen Marie Tollefsen-Markström som både är den anmälande parten och den utsatte, enligt utredningen.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Lovén Rolén ska enligt utredningen ha utsatt kommunchefen för kränkande särbehandling. Det handlar om en publicering på Facebook som kommunalrådet har gjort där hon i skarpa ordalag kritiserar kommunchefen. 

”Utan tvivel kränkande”

Lovén Rolén har enligt utredarna delat en debattartikel på Facebook som hon har hade skrivit i Fagersta-posten, och som innehöll nedsättande omdömen om kommunchefen. Den publiceringen ledde också till en mängd nedsättande kommentarer i Facebooktråden som kommunalrådet, enligt utredningen, inte hade kontroll över. 

– Inlägget skapar utan tvivel en situation som kan anses vara kränkande och föranleda risker för ohälsa för Marie Tollefsen Markström, konstaterar utredarna, och skriver vidare,

– Det torde vara otänkbart att en direkt chef delar eller administrerar kommentarsfält där kränkande och nedsättande inlägg om sin direkt underställda personal förekommer.

Därför finner utredarna att kommunalrådet, enligt en samlad bedömning, har gjort sig skyldig till kränkande särbehandling.

– Kommunstyrelsens ordförande har istället för att arbeta lösningsorienterande, bidragit till att rikta misstro mot enskilda tjänstemän, i detta fall kommunchefen, skriver utredarna. De skriver också att Lena Lovén Rolén sannolikt inte har förstått hur kommunchefen har påverkats av ”exempelvis agerandet att dela kritiska bloggar och bilda opinion gentemot kommunchefen i sociala medier”.

Fullmäktiges ordförande kränkte

Ytterligare en socialdemokratisk toppolitiker ska enligt rapporten ha gjort sig skyldig till två fall av kränkande särbehandling mot kommunchefen. Det är Aneth Arvidsson som fram till helt nyligen var ordförande för kommunfullmäktige. 

Hon ska ha delat och gillat inlägg från en lokal bloggare, på Facebook – blogginlägg som uttrycker djupt nedsättande omdömen om kommunchefen och som kan upplevas som kränkande. Det är även inlägg som kommunalrådet Lena Lovén Rolén har ”gillat”. Genom sitt handlande har Arvidsson gjort sig skyldig till kränkande särbehandling, skriver utredarna.

Aneth Arvidsson ska också ha läst upp ett brev av privat karaktär i kommunfullmäktige om kommunchefens hälsotillstånd i samband med dennes sjukskrivning. I och med att kommunfullmäktige är en öppen och offentlig församling som är tillgänglig för alla, så utsatte Arvidsson enligt utredarna kommunchefen för kränkande särbehandling.

Försökte förhindra utredningen

Kommunalrådet ska också ha försökt att förhindra utredningen om kränkande särbehandling. Utredarna konstaterar att Lena Lovén Rolén försökte förmå kommunens personalchef att få medarbetare i kommunen att inte svara på utredarnas frågor. Enligt utredningen skedde den uppmaningen i ett möte mellan kommunalrådet, personalchefen och den tillförordnade kommunchefen Leena Berglund, där framför allt den senare får kritik för sitt agerande.

Personalchefen ska ha fått i uppdrag från kommunalrådet och tf kommunchefen att ringa runt till kommunens sektorchefer och ”tala om att de inte behövde delta i utredningen”, då de ”fått indikationer på att sektorcheferna mådde dåligt med anledning av utredningen”.

Leena Berglund togs in som tillförordnad kommunchef när Marie Tollefsen Markström blev sjukskriven och Berglund är fortfarande kvar i sin roll på halvtid. Hon ska enligt utredarna ha försökt påverka kommunens sektorchefer och har själv medgett att hon har sagt att det skulle vara olämpligt att sektorcheferna deltog i utredningen. 

Utredarna konstaterar att hennes agerande är anmärkningsvärt och helt uppenbart har skadat utredningen. 

– För detta agerande förtjänar den tillförordnade kommunchefen kritik, skriver utredarna.

Kommunchefen också ansvarig

I rapporten skriver utredarna att det är uppenbart att det har förelegat en konflikt mellan kommunchefen och kommunalrådet som båda parter får anses ha ett ansvar för.  Det konstateras också att flera av de utredda händelserna inte kan anses vara kränkande ”i strikt objektiv mening utifrån arbetsmiljöföreskriftens krav”, även om kritik i vissa fall riktas mot kommunalrådet.

– Istället har sannolikt den infekterade konflikten som förelegat bidragit till att kommunchefen i viss mån kan ha feltolkat situationer och upplevt dessa som kränkande, skriver utredarna i sin sammanfattning och hänvisar till att förtroendet har varit bristfälligt mellan henne och de ledande politikerna i den styrande minoriteten.

Från tjänstemannasidan och den politiska majoriteten framgår det dock att kommunchefen verkar ha ett utbrett stöd.

Bristande kunskaper

Utredarna skriver att det framträder en bild av att kunskapen hos de förtroendevalda politiker som intervjuats är bristande när det gäller ”förutsättningar för en god och social arbetsmiljö”. 

”Därtill finns en utbredd misstro mellan förtroendevalda politiker och tjänstemän. I flera avseenden finns en kultur där subjektiva omdömen om varandra och varandras kompetenser ligger till grund för relationerna på arbetsplatsen och att det saknas ett professionellt förhållningssätt till varandras roller.”

”Situationen sammanfattas kanske bäst i uttrycket att det är nödvändigt för såväl förtroendevalda politiker som för tjänstemän att gå från person till sak när det handlar om kritik i tjänsteutövandet. Kritik bör givetvis också ges i enskilda rum och inte genom att bilda opinion mot varandra i, och genom, sociala medier.” 

Utredningens sammanfattning avslutas med att kommunstyrelsens ordförande konstateras ha haft en betydande påverkan på de utredda händelserna och att mycket talar för att det har utvecklas en kultur där det har blivit naturligt att kritisera ledande tjänstemän när konflikter uppkommer istället för att försöka förstå varandras olika roller.

Kränkande särbehandling enligt lagen

Med kränkande särbehandling menas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. 

– Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand, skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida, och fortsätter;

– Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

I kommuner och regioner så är det politiker i fullmäktige, styrelse och nämnder som är ytterst ansvariga för arbetsmiljön.