Inom kort offentliggörs utredningen om misstänkta kränkningar i kommunen

Under måndagen presenterades resultatet för de inblandade i den utredning om misstänkt kränkande särbehandling som två toppolitiker i Skinnskattebergs kommun