Olle Lundin, professor inom förvaltningsrätt och Lena Lovén Rolén, kommunalråd i Skinnskattebergs kommun. Foto: Uppsala Universitet/Skinnskattebergs kommun

Professorn i förvaltningsrätt: ”Beslut som kommunalrådet skriver under är hennes ansvar!”

”Hon framstår som en pellejöns om hon inte förstår att beslut som hon själv skriver under är hennes eget ansvar.” Det säger Olle Lundin, professor inom förvaltningsrätt, med anledning av att kommunalrådet i Skinnskatteberg, Lena Lovén Rolén (S), kritiserar sin kommunchef för ett beslut som hon själv fattade.

Olle Lundin kommer ursprungligen från Skinnskattebergs grannkommun Smedjebacken och återvänder ofta till Dalarna på besök. Han är välkänd i hela landet i egenskap av rollen som professor i förvaltningsrätt, vid Uppsala Universitet. Han får ofta, då han är en av landets främsta experter inom området, svara på frågor om vad lagen säger när det gäller hur politiker och tjänstemän får bete sig, frågor om upphandlingar, jäv och korruption.

Dalabygden ber Olle Lundin kommentera det faktum att Skinnskattebergs kommunalråd Lena Lovén Rolén skrev under ett ordförandebeslut om att kommunen skulle anlita en interim ekonomichef. I beslutet som kommunalrådet skrev under framgår att personalbristen på ekonomiavdelningen gjorde det motiverat att se situationen som ”en extraordinär händelse” och därmed skulle dessa ”särskilda skäl” motivera att man frångick lagen om offentlig upphandling.

”Den minst förståndiga i rummet”

Kommunchefen Marie Tollefsen Markström hade i samråd med kommunens ekonomer handlagt ärendet som Lena Lovén Rolén beslutade om, men kommunalrådet vill inte kännas vid sitt beslut utan har flera gånger valt att kritisera kommunchefen för ”ett dåligt underlag”. Det skedde även på ett kommunstyrelsemöte så sent som i februari, och i protokollet efter mötet framgår det ingenstans att det var just kommunalrådet som hade fattat det formella beslutet.

– Hon framstår som en pellejöns om hon inte förstår att beslut som hon själv skriver under är hennes eget ansvar. Och det är också hennes ansvar att se till att de är ordentligt beredda. Tycker man att man har dåliga tjänstemän så får man väl ge dem en uppläxning så de får börja om från början. Det är ju hon, kommunalrådet, som framstår som den minst förståndiga i rummet.

Här är dokumentet som bevisar att det är kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén Rolén som fattade beslutet.

Men kommunalrådet verkar ju inte se det så. Är det helt självklart att det är den som skriver under ett beslut som är ansvarig?

– (Skratt…) Ja det är klart att man är det. (mer skratt) Det kommer man inte ifrån. Såklart! Hon kan inte krypa undan från det ansvaret. 

Men vilket är kommunchefens ansvar när hon har berett ett ärende?

– Utgångspunkten i lagen, i kommunalrätten, är att tjänstemännen ska stå för expertkunskapen, så när hon bereder det här beslutet så ska hon se till att det är förenligt med gällande lagstiftning och det är väl det som Konkurrensverket håller på att utreda. Och det är ju något som man behöver flagga för i beslutet, att man är ute i en gråzon och tassar, om man bedömer att det är det enda sättet att klara upp situationen.

En sådan ”flaggning” ska också ha skett, vilket även framgår i det beslut som fattades.

– Då har kommunchefen gjort sitt jobb, konstaterar Olle Lundin.

Hur ser du då på att kommunalrådet kritiserar kommunchefen för beslutet?

– Har kommunalrådet skrivit på så måste man förstå det som att hon tyckte att det var ordentligt berett. Så när hon börjar kritisera det, så då sätter hon ner foten i ett rejält dragspel och varje gång som hon tar ett steg framåt så låter det väldigt illa.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Efter mer än 20 år – nu ska vägsträckan rustas

Efter många års planerande, överklaganden och utredningar rustas nu den sju kilometer långa vägsträckan mellan Östra Tandö och Bu i Lima. Sträckan är starkt trafikerad, speciellt vintertid. Nu ska den bli säkrare för alla trafikanter.

Då slipper de boende omvägen – i höst invigs nya bron i Torgås

Bygget av den nya bron över Västerdalälven i Torgås avlöper enligt planen. Nästa steg är att gjuta själva farbanan, något som nu förbereds. – Gjutningen är planerad till slutet av maj, säger Fredrik Stål, projektansvarig på Trafikverket.

”Vi kommer att förlora spelare pga pandemin”

Risken är stor för att många innebandyspelare inte kommer tillbaka till idrotten efter pandemin. Det befarar Per Nordström, distriktskoordinator inom Dalarnas Innebandyförbund, där han har jobbat som spindeln i nätet i hela 30 år.

Avverkning av populärt friluftsområde igång – ”Den lilla människan har inget att säga till om”

Nu pågår slutavverkning vid Jontnilstjärnen norr om Vansbro. Det populära friluftsområdet och badplatsen har ändrat karaktär till stor del. –

Sågverksmuséet renoverat och klart – dags för inflyttning

Nu är sågverksmuséet renoverat och klart för inflyttning och så småningom nyöppning. – Vi är jättenöjda, säger Alf-Arne Edlund från Vansbro hembygdsförening som ska driva muséet.