Låg arbetslöshet i dalakommuner ger hård konkurrens om arbetskraft

Nyheter Den låga arbetslösheten i länet skapar utmaningar för både näringsliv och kommuner. Det är brist på arbetskraft i flera branscher och i kommunerna konkurrerar företagen…

Utvisningshotet mot ”Maria” kvar – överklagan avvisades

Nyheter Utvisningshotet finns kvar mot Maria och hennes tre barn då hennes överklagan avvisades av domstolen. I det forna hemlandet finns ett dödshot mot henne.