Utvisningshotet mot ”Maria” kvar – överklagan avvisades

Utvisningshotet finns kvar mot Maria och hennes tre barn då hennes överklagan avvisades av domstolen. I det forna hemlandet finns ett dödshot mot henne.