Låg arbetslöshet i dalakommuner ger hård konkurrens om arbetskraft

Den låga arbetslösheten i länet skapar utmaningar för både näringsliv och kommuner. Det är brist på arbetskraft i flera branscher och i kommunerna konkurrerar företagen…