Endast två politiker sa Ja till hallbeslut – gick ändå igenom

Nu har politikerna avgjort den omdiskuterade frågan om att Skinnskattebergs kommun ska hyra fotbollshallen Systemairhallen för att lösa den akuta bristen på tider i den kommunala sporthallen. Endast två moderata politiker röstade Ja till satsningen – resten avstod.

Frågan om den akuta bristen på träningstider för barn och unga i den kommunala sporthallen i Skinnskatteberg fick föreningarna Skinnskattebergs SK och Knäppmora AIK att skriva ett medborgarförslag i ärendet. Det i grunden glädjande beskedet att antalet unga i kommunen som spelar fotboll och innebandy har ökat kraftigt, innebar ökad trängsel och akut brist på tider för idrottsföreningarna.

När Skinnskattebergs kommunfullmäktige sammanträdde under måndagskvällen så togs ärendet upp på initiativ av Moderaterna som föreslog att kommunen inom ram för kultur och fritid skulle öronmärka en halv miljon kronor för att hyra den privata Systemairhallen. På så sätt kan unga träna fotboll i fotbollshallen, samtidigt som det därmed skapas utrymme för fler tider för andra föreningar i sporthallen.

Vid en votering så röstade Moderaternas två ledamöter Ja till sitt eget förslag, ingen röstade Nej men samtliga övriga ledamöter avstod. Det innebar dock att Moderaternas förslag gick igenom och att hallfrågan tycks vara löst för nästa år.

En av de som avstod från att rösta var kommunalrådet Ewa Olsson Bergstedt (SD) som i förra veckans tidning sa så här:

– Det är klart att vi måste försöka lösa det här, och det tror jag att vi är överens om alla politiker.

Alla politiker utom två valde dock att avstå från att rösta när frågan ställdes på sin spets. Beslutet innebär dock en lättnad för framför allt kommunens unga som är engagerade inom Skinnskattebergs SK och som kan träna fotboll i fotbollshallen, och för Knäppmora AIK som nu får fler tider för innebandy i den kommunala sporthallen.