Olle Vixner är en av initiativtagarna till projektet Orsa-Skattunge Hembygdsförenings ”Digital spridning, barnböcker och musik på orsamål”. Foto: Privat
Från Dalabygden 13 juni. Foto: Dalabygden
Det finns en ordbok för orsamålet av Karin Ohlsén och Eva Olander. Foto: Privat

Orsamålet ska spridas i flera digitala kanaler

Under de senaste veckorna har invånarna i Orsa röstat om Visionspengen.Flest röster fick Orsa-Skattunge Hembygdsförenings ”Digital spridning, barnböcker och musik på orsamål”.

— Det känns jättekul att få ett kvitto på att det finns ett så stort intresse i kommunen för att bevara orsamålet som ju är både vår identitet och en kulturskatt, säger initiativtagaren Olle Vixner.

Ska gynna bygden

Orsa kommuns Visionspengen är projekt som ska ”vara nyskapande, gynna bygdens utveckling och bidra till att stärka bilden av Orsa enligt Vision Orsa 2050”.

Under de senaste veckorna har invånarna i Orsa haft möjlighet att rösta fram sina favoriter bland de fem nominerade förslagen. Totalt är det 200 000 kronor per år som delas ut, och det går att söka upp till 100 000 kronor till ett projekt.

Det projekt som fick klart flest röster var Orsa-Skattunge Hembygdsförenings ”Digital spridning, barnböcker och musik på orsamål”. Det ansökta beloppet för projektet var 100 000 kronor.

”Syfte: Stärka orsamålet som en del av vår lokala identitet. Sprida kunskap om och främja användningen av orsamålet i alla generationer. Göra orsamålet tillgängligt för fler, så att fler får upp ögonen och öronen för denna del av vårt kulturarv”. Målgrupper: De allra yngsta via BVC och skolbarn via skolans musikundervisning. Orsabor i alla åldrar via sociala medier”.

Vill bevara orsamålet

— Det känns jättekul att få ett kvitto på att det finns ett intresse i kommunen att bevara orsamålet, säger initiativtagaren Olle Vixner.

Vad är kommande steg i projektet?

— Nu kommer vi att träffa kommunen för att gå igenom nästa steg, och sen är planen att vi efter sommaren startar igång projektet på allvar.

Vad är det ni vill uppnå?

— Vi vill ju kunna sprida orsamålet, arbetet syftar till att få ut språket till nya intressenter, och inte minst barn. Vi kommer att göra en satsning på barn från tidiga åldrar. Detta redan från ”BVC-åldern”. Där håller vi på att ta fram en folder med bland annat illustrationer och text om vad exempelvis kroppsdelar heter. Ytterligare en del vi tittar på är att översätta barnböcker till orsamål, säger Vixner.

Orsamålet är en del av ovansiljanmålet, här ingår dessutom älvdalsmål, våmhusmål, venjansmål, moramål, sollerömål och oremål.

En kulturskatt

Orsa-Skattunge Hembygdsförenings orsamålsgrupp Ossmålslag arbetar kontinuerligt med orsamålet. Föreningen har träffar på Hembygdsgården varannan vecka då de ”umgås på orsamål och lär oss av varandra”.

— Vårt språk är ju både vår identitet och en kulturskatt. Men det har varit en fallande skala i hur många som pratar orsamålet. Jag skulle säga att 40- och 50-talisterna är de sista generationerna som är uppvuxna med orsamålet. Sen finns det givetvis undantag till detta. Men vi skulle ju väldigt gärna vilja vända den här utvecklingen och göra så att fler får möta vårt eget språk här i Orsa, säger Vixner.

Enligt projektets beskrivning kommer det att ”anlitas en professionell filmare för att filma orsamålstalares berättelser, inlästa uppsatser ur Orsa skoltidning, exempel ur boken Orsaord med mera. Filmaren kommer även att ansvara för klippning och redigering av materialet”.

Näst flest röster i Visionspengens omröstning fick Ängklockans 4H:s ”Aktiv inspirationsgård för unga” med 54 röster (”Digital spridning, barnböcker och musik på orsamål” fick 106 röster).