Nornäs bygdegård får nu en ännu mer central roll i bygden. Till höger: Leo Persson har varit engagerad i arbetet. Foto: Mikael Hübbeker/privat

Byarna får servicepunkter – satsning på bättre service på landsbygden

Nu blir det bättre service på landsbygden. Två byar i Älvdalen får nya servicepunkter med invigning i sommar. Bygdegårdarna blir knutpunkter för både bofasta och besökare.

Mellan 2020 och 2022 har det pågått ett projekt i Älvdalen för att skapa servicepunkter i byar som inte har någon eller begränsad service. Evertsberg och Finnmarken, det vill säga Nornäs och Lövnäs med kringliggande byar, har deltagit. Man har kartlagt vilka behov som finns, skapat nätverk mellan bygdegårdarna, genomfört lokalekonomiska analyser och gjort studieresor till byar som har liknade servicepunkter. Servicepunkterna som invigs i sommar kommer att innehålla dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, post eller apotek.

– Det var redan under ett studiebesök med Landsbygdsriksstaden till olika bygder kring Härnösand innan pandemin som idéen föddes. Vi åkte runt för att se hur man ordnat med lokal service i olika byar som ligger långt bort från centralorter, berättar eldsjälen och tidigare riksdagsmannen Leo Persson.

Byarnas behov styr

Evertsberg och Finnmarken började arbetet med en lokalekonomisk analys, som går ut på att kartlägga vilka resurser som finns i bygden och fakta om hur människor handlar och lever, som gör det lättare att se utvecklingspotential för byar.

– Servicepunkter måste utgå från de behov som finns i byarna och kan se väldigt olika ut. Här i Finnmarken så är vi tio olika nationaliteter som bor, ungefär hälften svenskar och hälften från övriga Europa, och vi såg ett behov av att skapa en mötesplats för både unga och gamla. Mest intressant att försöka förstå varandra och våra olika kulturer.

I sommar invigs servicepunkterna där både Evertsbergs- och Nornäs bygdegård kommer att utrustas med dator och informationstalva från kommunen.

– Vi skapar möjligheten för äldre att betala sina räkningar och få personlig hjälp. I Evertsberg har man öppnat en obemannad butik med pakethantering och vi tittar på möjligheten med att samarbeta med Handlar´n i Sörsjön för att kunna erbjuda livsmedel även i Nornäs. Arbetet med servicepunkterna är något som ska fortsätta utvecklas, det här är bara början.