Björn Johansson har varit äggproducent sedan 2009. Idag har han 6000 höns. Foto: Jon Norberg
Den lilla gårdsbutiken är populär. Foto: Jon Norberg
Vintertid går hönsen fritt inne. Foto: Privat

Björn är Dalarnas enda producent av Kravägg

Det är brist på ägg i Sverige sedan en av landets största äggproducenter i Mönsterås med 1,6 miljoner höns upptäckt salmonella i en del av anläggningen vid flera tillfällen under vårvinter. Miljontals ägg har återkallats från butikerna och hundratusentals höns har avlivats.

Betydligt mindre är Catarinas sprätthönseri i Stora Skedvi. Där har Björn Johansson 6000 höns i Dalarnas enda produktion av KRAV-ägg. Han har inte problem med varken salmonella eller fågelinfluensa.

– Men man måste vara på sin vakt hela tiden och vara noga med hygienen. Vi som jobbar här måste byta skor och kläder när vi går in i anläggningen och inte släppa in besökare för att inte riskera salmonella.

Ett annat hot som hänger över äggproducenter är fågelinfluensan som kan medföra att hönsen dör. En smittoväg är via vilda fåglar som bär viruset.

– Nu kommer flyttfåglarna och då ökar risken för att vi ska få in fågelinfluensa. Jag såg att det har kommit ett tusental kanadagäss till trakten och det är ju oroande.

Eftersom Björn är KRAV-uppfödare ska hans höns kunna gå ute en del av året.

– Då ökar ju risken. Det är först om det blir ett utbrott i ett närliggande län som jag kan få tillstånd att hålla hönsen inne.

Vaccinerar mot rödsjuka

Men det finns mer att oroa sig för som äggproducent.

– Det finns en sjukdom som heter rödsjuka. Den är mest känd hos grisar men kan också drabba fjäderfän. Framför allt hos värphöns som går ute. Det är en bakterie som finns i marken och angriper lever och hjärta på hönsen så att de dör.

Björns anläggning har haft två utbrott av rödsjuka. Ett 2015 som kostade honom 300 000 kronor, eftersom det inte finns några försäkringar som täcker, och ett 2021.

– Därför vaccinerar vi hönsen mot rödsjuka nu, men det finns ingen garanti för att det skyddar hela deras livstid.

Men just nu rullar verksamheten på bra och hönseriet har för andra året vunnit en upphandling och levererar ägg till sex kommuner i Dalarna.

– Det känns kul att vi har slagit de stora leverantörerna på fingrarna, säger Björn.

I anslutning till packeriet finns också en obemannad gårdsbutik som fungerar bra.

– Det är jättemycket folk som kommer hit och handlar varje dag utan att jag skyltar eller annonserar. Det sprider sig från mun till mun. Det är nästan 25 procent av min omsättning.

Fodret ökar mycket i pris

Till påsken ökar naturligtvis efterfrågan.

– Jag ska åka in till RIA-stugan i Falun och skänka ägg nu till påsken, det vill jag göra.

Den tunga sidan av verksamheten just nu är de kraftigt ökade kostnaderna för el och foder.

– När jag startade hönseriet 2009 kostade fodret 3,19 kr/kilo. Idag kostar det 9,19 och vi förbrukar 25 000 kilo varje månad. Det går åt två kilo foder för att producera ett kilo ägg.

En annan svårighet som Björn upplever är att KRAV ändrar reglerna då och då.

– Jag byggde för de regler som gällde 2009. När de sedan ändrar regelverket blir det svårt att bygga om, för mitt stall har inte den konstruktionen så att det går att göra de ändringarna. Jag kan köpa att jag ska bygga efter de nya reglerna om jag ska bygga nytt. Men det som redan är godkänt ska fortsätta vara det, tycker jag.

Björn har övervägt att gå över till konventionell äggproduktion.

– Men samtidigt är det många som vill ha KRAV-ägg och jag vill inte göra dem besvikna eftersom jag är Dalarnas enda leverantör av KRAV-ägg.