Första kommersiella äppelodlingen i Dalarna – tusentals träd planteras

Dalarna har fått sin första kommersiella äppelodling. Träden planterades för ett år sedan i Yttre Heden utanför Säter.