Baqer Mosawi kan tvingas att slakta sin besättning av unika svenska lantraser om han måste lämna landet. Foto: Victoria Törnqvist
"Asylskäl ska avgöra om någon får stanna i Sverige," enligt Ann-Britt Åsebol (M).
"Finns det brister i reglerna är det värt att se över dem," säger Roza Güclü Hedin (S). Foto: PeO Karlström

Småföretagare utvisas – så resonerar politikerna

Politikerna på riksdagens dalabänk reagerar mycket olika på det faktum att Sveriges yngste fäbodbrukare, 22-årige Baqer Mosawi har fått besked om utvisning. Sedan år 2016 driver han ett jordbruksföretag vid Prästbodarnas fäbod, vid Dådran i Rättviks finnmark.

Trots att Baqer försörjer sig på sin verksamhet sedan flera år tillbaka hotas han av utvisning. I sin asylansökan nekades han att få göra ett så kallat ”spårbyte”.

Han ändrade sin ansökan till att istället ansöka om ett arbetstillstånd.

För att få ett arbetstillstånd som företagare måste man kunna visa att man har försörjning minst två år framåt och det kan Baqer visa genom det femåriga stöd som han fått från Jordbruksverkets EU-stöd till unga jordbrukare.

Måste söka från annat land

Men nu visar det sig att han som egenföretagare måste ansöka om arbetstillstånd från ett annat land. Detta skiljer sig markant från om han i stället hade varit anställd. Som anställd hade han enbart behövt visa upp att han haft anställning under minst fyra månader och ansökan hade fått lämnas in i Sverige.

Just att ansökan får lämnas in i Sverige är avgörande för att Baqer ska kunna fortsätta sitt företag. Att handlägga ansökan om arbetstillstånd beräknas ta minst ett år.

Frågor till riksdagspolitikerna

Dalabygden har ställt frågor om fäbodbruk och asylreglerna till ledamöter från samtliga politiska partier på riksdagens dalabänk. Här är svaren i förkortad version:

Hur ser ditt parti på att migrationspolitiken idag gynnar anställning före egenföretagande?

Lars Adaktusson (KD): – Sverige har sett en stor ökning av arbetskraftsinvandrare inom lägre betalda sektorer samtidigt som man har slagit undan benen på driftiga människor inom näringslivet eller som startat eget företag som råkar ha missat någon teknikalitet från byråkratin. Kompetensutvisningarna måste upphöra.

Roza Güclü Hedin (S): – Just att anställning skulle vara gynnat framför egenföretagande är inte en fråga som diskuterats mycket. Reglerna för spårbyte är tänkta som en möjlighet för den som får ett arbete under den tid som asylansökan behandlas men som sedan får avslag och då befinner ju personen sig redan i Sverige. De reglerna är mest utformade för en situation där man får en anställning. Finns det brister är det värt att se över dem.

Ann-Britt Åsebol (M): – Moderaterna tycker principiellt att det är asylskäl som ska utgöra grund för om någon får stanna i Sverige eller ej. Vi värderar dock arbete lika, oavsett en persons arbetsgivare.

Daniel Riazat (V): – Vi anser att svensk migrationspolitik generellt är såväl inhuman som alldeles för byråkratisk, vilket drabbar många inklusive som i detta fall. 

Peter Helander (C): – Migrationsverket skriver på sin hemsida följande: ”Du kan få förlängt uppehållstillstånd om du kan försörja dig som egen företagare i Sverige.” Om man kan försörja sig själv som egenföretagare så får man förlängt uppehållstillstånd.

Mats Nordberg (SD): – De åtgärder vi vill ha är dels betydligt snabbare beslut i migrationsärenden, dels betydligt strängare krav för att få stanna i Sverige. I de fall bedömningar ska göras över möjligheten att försörja sig själv och andra, bör tyngdpunkten ligga på att man har haft en relativt stadig och tillräckligt hög deklarerad inkomst de senaste åren, eftersom denna är lätt att mäta.

Idag är det akut brist på unga fäbodbrukare/lantbrukare. Hur ser ditt parti på den utmaningen? Vad behöver göras för att kunna få fler?

Lars Adaktusson (KD): – Om unga krafter ska ta vid i den här verksamheten behöver det framkomma att det faktiskt går att bedriva ett småskaligt lantbruk – trots den byråkrati man får kämpa med. Kristdemokraterna föreslår också ett utökat startstöd för unga lantbrukare och för att underlätta ägarskiften.

Roza Güclü Hedin (S): – Just rekryteringsproblem är inte det första som lyfts fram när jag träffat representanter för näringen. Som alltid handlar det dock om att göra yrket attraktivt och ge rimliga villkor. Vi behöver en sammanhållen politik för att stödja Sverige som konkurrenskraftig matnation på en global marknad.

Ann-Britt Åsebol (M): – För att locka unga att bli fäbodjordbrukare/lantbrukare så behöver det finnas lantbruksgymnasier, där utbildning bedrivs av god kvalitet och utbildningen behöver också vara tillgänglig för många i alla delar av Sverige.

Daniel Riazat (V): – Fäbodbruket är viktig och kombinerar värnande av den biologiska mångfalden, bibehållandet av kunskap, seder och traditioner samt en hållbar landsbygdsutveckling.  Det behövs ökade satsningar och investeringar på landsbygden för att utveckla landsbygdsturismen där bl.a. värnandet och bevarandet av fäbodbruket utgör en del.

Peter Helander (C): – Enda sättet att locka fler att bli jordbrukare och fäbodbrukare är att se till att förutsättningarna för att kunna leva på att vara bonde förbättras. Det innebär att bördorna måste minska i form av regelverk och skatter. Det måste finnas riskkapital för att kunna komma igång och investera. Vi som inte är bönder måste vara villiga att betala mer för lokalproducerad och högkvalitativ mat.

Mats Nordberg (SD): – Myndigheter upplevs alldeles för ofta vara bromsande istället för främjande och exempel på detta syns regelbundet i media. Målet sett från myndigheters sida måste bli att hjälpa företagaren, både med att få förverkliga sina planer och att göra detta så miljövänligt och i övrigt korrekt som möjligt. Vi politiker har ett ansvar att där så behövs ändra direktiven till myndigheterna i denna riktning.