Med anor från 1700-talet – nu kan byggnaderna restaureras

Nyheter Finnmarkens hembygdsförening har beviljats EU-stöd för att renovera taken på de historiska byggnaderna på hembygdsgården i Kroktorp. I sommar planeras arbetet komma igång.

Nystart i Finnmarkens hembygdsförening

Nyheter Det vilar alltid något magiskt över Finnmarken och hembygdsgården i Kroktorp. Kanske är historiens vingslag extra tydliga här bland de historiska byggnaderna. Trots pandemin är…