Med anor från 1700-talet – nu kan byggnaderna restaureras

Finnmarkens hembygdsförening har beviljats EU-stöd för att renovera taken på de historiska byggnaderna på hembygdsgården i Kroktorp. I sommar planeras arbetet komma igång.