Tolvåsspåret ovan Lerdal / Rättvik

Sport Till kommunen och skogsägare !! Hur går tankarna med det gamla fina Tolvåsspåret ovan Lerdal i Rättvik ? Nu är

Tolvåsspåret ovan Lerdal / Rättvik

Sport Till kommunen och skogsägare !! Hur går tankarna med det gamla fina Tolvåsspåret ovan Lerdal i Rättvik ? Nu är