FOTO: LINDA HAGLUND
Sune Garmo när han fick ta emot Karl Boos kulturpris 2020. På bilden också prisutdelaren Jenny Drugge.

Till minne av Sune Garmo – ”en sann hembygdsengagerare”

Prästen, historikern och folkbildaren Sune Garmo har vid 92 års ålder lämnat jordelivet. Vi minns Sune som en sann hembygdsengagerare som på många olika sätt bidrog till att stärka kulturlivet i Rättvik och i Dalarna.

För vår del minns vi särskilt hur han som ordförande i Rättviks hembygdsförening såg till att skriften ”Livet runt en fäbod” – en dokumentation om framför allt Prästbodarnas fäbod vid Dådran, men också andra fäbodar i Rättviks kommun – kunde tryckas och publiceras.
Under intervjuerna framkom många foton från denna avsides långfäbod på Skallberget och i tidigt skede bidrog hembygdsföreningen med kopieringskostnader, vilket idag innebär att många foton ända från första världskriget till 1990-talet finns samlade i flera pärmar i Dalarummet i Rättviks Kulturhus.
Sune stod även för att framhäva socknarnas agrarkultur i sin helhet och bland annat lät han åldersdatera prästhärbret som tidigare stod på prästtäkten i Prästbodarna samt det ena stora prästfjuset med 28 bås, efter att de flyttades till Rättviks gammelgård. Åldersdateringen visade ett stort aktivt fäbodbruk redan 1588/89 på Skallberget.
Utan Sunes insatser skulle således mycket lokalhistoria aldrig fått se dagens ljus och därmed fallit i glömska.