FOTO: ROLF BJöRK
Foto på BlånnOlle-stipendiaterna. Fr vänster: Tyra Bryngelsson, Hanna Nylander och Petronella Eliasson.

Stipendiater hyllades i Rättvik

Söndagen den 26 december kunde Rättviks Spelmanslag åter ha den sin traditionella Annandagskonsert. Förra året ställdes den in men i år kunde den genomföras genom att alla besökare fick uppvisa Covidbevis. Och det blev en välbesökt konsert. Laget spelade låtar men det var även gruppspel och diktläsning. I år medverkade även delar av Rättviks Lilla Spelmanslag.

Under annandagens kyrkokonsert delades även Blånn Olle stipendiet ut. Tyra Bryngelsson tilldelas det redan 2020 men pga inställd konsert fick hon mottaga stipendiet i år. Årets, dvs 2021 års stipendiater, är Hanna Nylander och Petronella Eliasson. De tre unga duktiga fiolspelarna tackade för stipendiet genom att bla spela en låt.
Rättviks Spelmanslag hade inte haft många ordinarie spelspelövningstillfällen under 2020-2021. Trots det kunde laget ha en hel del spelningar och framträdanden ute under sommaren 2021. Spelmanslaget hoppas, som alla andra, att kunna träffas oftare under 2022 och att kommande års spelningar ska ”rulla på” som vanligt.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil