FOTO: LINDA HAGLUND
Sune Garmo när han fick ta emot Karl Boos kulturpris 2020. På bilden också prisutdelaren Jenny Drugge.

Minnesord över Sune Garmo

Prästen, historikern och folkbildaren Sune Garmo från Rättvik har lämnat jordelivet. Sune Garmo gjorde en enastående kulturhistorisk gärning i och för Dalarna och Västerås stift.

Med gedigen kunskap om folkkultur, bildkonst, arkitektur och teologi gick han på upptäcktsfärd i kyrkorum, iakttog, analyserade och författade ett 40-tal skrifter med kyrkohistoriska beskrivningar. Han medverkade till 22 historiska böcker som ger nya perspektiv på allt från sockendräkter och kyrkstallar till kända – och tidigare okända – personers livsöden och verkan, den senaste 2018 om Faluflickan Elisabeth Hesselblad som blev helgonförklarad av katolska kyrkan. En sökning i Kungliga bibliotekets register ger hela 136 träffar på Sune Garmos böcker och publicerade artiklar.
Sune Garmo var född 1929 i Limerick i Irland, av föräldrar komna från Gagnef. Han prästvigdes för Västerås stift 1953 och var verksam i Dalarna sedan 1956. Sune Garmo förenade sitt engagemang för Svenska kyrkan med passion för kulturhistoria, hembygdsrörelse, folkbildning och politiskt arbete. Han var engagerad inom hembygdsrörelsen och verkade under många år i styrelserna för Rättviks hembygdsförening, Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och Dalarnas museum.
Sune Garmo valdes i förtroende för Centerpartiet, bland annat som ordförande i Rättviks kommuns kulturnämnd och i Västerås stiftsfullmäktige samt som ledamot av det nationella kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. År 2020 tilldelades han Karl Boos kulturpris för betydande insatser för kulturlivet i Dalarna.
Som präst verkade Sune Garmo både på stiftsplan och i församling. Han var adjunkt till biskop John Cullberg, kontraktsprost och under årtionden komminister i Rättvik. Under många år verkade han också i domkapitlet. Sune Garmo var trogen Svenska kyrkan, och respekterad även av dem som inte delade alla hans åsikter.
Vi uppskattar Sune Garmo för hans integritet, kunskap och uthållighet. Som hembygdsvän var han djupt engagerad, alltid beredd att bidra med sina rika erfarenheter och att medverka till att lösa upp knutar när utmaningar prövade lokal verksamhet. I Svenska kyrkan var han stundom stridbar och samtidigt respekterad för sin konsekvens och sitt skickliga demokratiska hantverk.
Sune Garmo sörjes närmast av vuxna barn med familjer.