EU-valet: Agneta Nyvall, Folklistan

Namn: Agneta Nyvall Ålder: 62 Parti: Folklistan Yrke: Datakonsult Kommun: Borlänge Plats: Skriv namnet på valsedeln

Vilken eller vilka landsbygdsfrågor tänker du driva om du blir invald i EU parlamentet och varför?

– EU ska inte lägga sig i enskilda länders lagstiftning. Jag vill arbeta för att riva upp landsbygdsfientlig lagstiftning och motverka överreglering.

– Folklistan kräver att delar av EU:s klimatpaket ”Fit for 55” rivs upp för att undvika överreglering. Vi förespråkar att utöka handeln med utsläppsrätter istället för att införa förbud och detaljregleringar, särskilt inom jordbruket och skogsbruket, för en mer kostnadseffektiv och flexibel utsläppsminskning.

– Vanligt folks tillvaro ska inte kringskäras av en svällande EU-byråkrati med omfattande regelverk.

 – Vi kan inte tolerera en allt dyrare prislapp för EU-medlemskapet där vi som nettogivare betalar betydligt mer än vi får tillbaka.

– Samtidigt har Sverige accepterat och över implementerat regelverk som motverkar svenska intressen. Dessa slår hårt mot bland annat småföretagare, bönder och bilägare. Ett regelverk som försvårar för viktiga industrier som skogsnäringen och gruvföretag.

Relaterade artiklar:

Hon kämpar för att alla ska gå och rösta (2024-06-03)