Sofie Eriksson.

EU-valet: Sofie Eriksson (S)

Namn: Sofie Eriksson Ålder: 31 Parti: Socialdemokraterna Yrke: Riksdagsledamot Kommun: Ludvika Plats: Plats 5 på listan

Vilken eller vilka landsbygdsfrågor tänker du driva om du blir invald i EU parlamentet och varför?

– EU måste ha en robust försörjning av energi och livsmedel. Det är en av mina viktigaste prioriteringar. I den omställningen till ett säkrare samhälle spelar de gröna näringarna en central roll. Både för produktionen av livsmedel, förnyelsebar energi som vindkraft, HVO och biogas. Skogen är vårt gröna guld och kanske den viktigaste nyckeln till att fasa ut fossila material.

– Våra skogar har enorma möjligheter, men också stora krav på sig. Vi behöver EU:s nya skogsstrategi för att uppnå balans så att skogar och skogsbrukare kan möta dessa utmaningar och förväntningar. Ett hållbart skogsbruk skapar arbetstillfällen, främjar regional utveckling och är en drivkraft bakom Sveriges expanderande bioekonomi.

– Ett klimatsmart och miljömässigt hållbart skogsbruk säkerställer en stabil grund för gröna jobb och fler förnyelsebara produkter från skogen. Socialdemokraterna anser att EU har en skyldighet att respektera medlemsstaternas behörighet i skogsfrågorna, och det kommer jag, om jag blir vald, att fortsätta slå vakt om.

Relaterade artiklar:

Hon kämpar för att alla ska gå och rösta (2024-06-03)