Sofia Jarl.

EU-valet: Sofia Jarl (C)

Namn: Sofia Jarl Ålder: 46 Parti: Centerpartiet Yrke: Regionråd Kommun: Gagnef Plats: 13

Vilken eller vilka landsbygdsfrågor tänker du driva om du blir invald i EU parlamentet och varför?

– Stärkt djurskydd i hela EU för att utjämna konkurrensvillkoren för Sveriges bönder och en sund och säker matproduktion i hela EU.

– Jord- och skogsbruket bidrar till miljö- och klimatomställningen och stärker vår beredskap. Men de behöver mer av rättvisare och rimligare villkor och mindre av detaljregleringar.

– Det ska löna sig för skogsägare att bidra till klimat- och miljönyttan. Det behövs en skogspolitik som ger möjlighet att äga och bruka skogen med hänsyn till bevarande av skyddsvärda områden.

– Värna den svenska jakttraditionen. Jaktfrågor generellt ska beslutas på nationell nivå, med stort regionalt inflytande, och inte på EU-nivå.

– Sverige behöver arbetskraft. Så även de gröna näringarna. EU ska underlätta arbetskraftsinvandring, inte försvåra.

Relaterade artiklar:

Hon kämpar för att alla ska gå och rösta (2024-06-03)