Mursal Isa.

EU-valet: Mursal Isa (MP)

Namn: Mursal Isa Ålder: 42 Parti: Miljöpartiet de gröna Yrke: Folkbildare Kommun: Borlänge Plats: nr 8

Vilken eller vilka landsbygdsfrågor tänker du driva om du blir invald i EU parlamentet och varför?

– En levande landsbygd som erbjuder attraktiva livsmiljöer

En levande landsbygd erbjuder attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation. Jordbruket är viktigt för Dalarna. Odlingsbar mark måste skyddas och i ökad utsträckning brukas på ett ekologiskt hållbart sätt. Jordbruket ska vara en kolsänka och binda kol (så kallat regenerativt jordbruk), och inte vara en kolkälla.

Relaterade artiklar:

Hon kämpar för att alla ska gå och rösta (2024-06-03)