Monica Lundin.

EU-valet: Monica Lundin (L)

Namn: Monica Lundin Ålder: 51 år Parti: Liberalerna Yrke: Företagare/ekonomikonsult Kommun: Borlänge Plats: 13

Vilken eller vilka landsbygdsfrågor tänker du driva om du blir invald i EU parlamentet och varför?

– Europa är omringat av maktgalna män i både öst och väst som vill begränsa våra friheter som européer. Samtidigt växer högerextrema krafter inom Europa. Detta berör oss alla oavsett var i Sverige vi bor. När våra liberala demokratier hotas måste EU stå enat och vi är starkare tillsammans. Vi måste ta fighten för vår frihet, för företagarna, för Euron, mot gängbrottsligheten men också för våra barn och ungas psykiska hälsa.

– Jag är från Jämtland ursprungligen och är skogsägare. Jag är glad över att ha bidragit till att Liberalerna nu har ökat sin förståelse och är tydligare i skogsfrågan. Äganderätten ska säkras. Miljömålen ska inte övertrumfa äganderätten utan vi måste hitta en balans mellan miljömål och produktionsmål. Skogsindustrin ska fortsatt utgöra en av Sveriges viktigaste näringar. När åtgärder krävs t ex för kolsänka ska den statliga skogen användas. Samtidigt behöver Sverige bli bättre på att inte övertolka och överimplementera EU:s direktiv.

Relaterade artiklar:

Hon kämpar för att alla ska gå och rösta (2024-06-03)