Joel Grimborg.

EU-valet: Joel Grimborg (V)

Namn: Joel Grimborg Ålder: 19 Parti: Vänsterpartiet Yrke: Timvikarie inom grundskolan Kommun: Falu kommun Plats: 6

Vilken eller vilka landsbygdsfrågor tänker du driva om du blir invald i EU-parlamentet och varför?

– Idag gynnar EU:s jordbruksstöd de allra största lantbruksföretagen. Vi vill ställa om stödet så att det riktas mot de mindre lantbruken och ser till att dessa kan bli mer hållbara. De bönder som bidrar till att jordbruket blir mer hållbart ur miljö- och klimatsynpunkt och som samtidigt stärker ländernas självförsörjningsförmåga på hållbara livsmedel ska få ett ökat ekonomiskt stöd.

– EU-parlamentet har nyligen höjt åldersgränsen för epa-traktor (A-traktor) från 15 till 16 år. Vänsterpartiet vill behålla 15-årsgränsen. A-traktorer spelar en avgörande roll för unga i till exempel Dalarna där avstånden är stora. Det är en frihetsfråga att kunna transportera sig var man vill. Det är angeläget att få säkrare vägar för alla, men det ska vara upp till Sverige att bestämma vilken åldersgräns som är rimlig, inte EU.

Relaterade artiklar:

Hon kämpar för att alla ska gå och rösta (2024-06-03)