Fredrik Trygg.

EU-valet: Fredrik Trygg (SD)

Namn: Fredrik Trygg Ålder: 58 år Parti: Sverigedemokraterna Yrke: Truckförare Kommun: Ludvika Plats: 35

Vilken eller vilka landsbygdsfrågor tänker du driva om du blir invald i EU parlamentet och varför?

_ Det enkla svaret är subsidiaritetsprincipen. Det vill säga att beslut fattas på så låg nivå som möjligt. Till exempel att beslut om snus, A-traktorer och varg fattas på nationell nivå av oss här i Sverige och inte i Bryssel. Det kommer i längden att gynna den svenska landsbygden.

– En annan mycket viktig fråga är Sveriges tolkningar av EU-direktiven. Till exempel det senaste att man inte längre ska få elda kvistar och löv på sin egen tomt. Det står ingenting om det i EU-direktivet. Det har Naturvårdsverket tolkat in själva. Det är inte EU:s fel.

Relaterade artiklar:

Hon kämpar för att alla ska gå och rösta (2024-06-03)