Birgitta Sacrédeus. Foto: Maria G Nilsson

EU-valet: Birgitta Sacrédeus (KD)

Namn: Birgitta Sacrédeus Ålder: 64 år Parti: Kristdemokraterna Yrke: Regionråd och ledamot i EU:s regionkommitté Plats: 14

Vilken eller vilka landsbygdsfrågor tänker du driva om du blir invald i EU parlamentet och varför?

– Grön omställning på landsbygdens villkor. För landsbygdsutveckling behövs samarbete där man bor. Då skapas idéer och hållbar tillväxt. Den gröna omställningen behövs för energin och klimatets skull. Bredbandsutbyggnad och digitalisering är nödvändig. Jord- och skogsbruk viktigt, liksom besöksnäringen.

– EU behöver inse att regelverket för skogen, förvaltas bäst på nationell nivå utifrån landsbygdens och markägarnas insikter. Självförsörjningen måste öka gällande mat.

– EU:s klåfingerhet gällande administration måste minska. Rovdjurspolitiken sköts också bäst i Sverige, liksom bestämmelserna kring EPA-traktorer och arbetstider.

– Sverige är glest befolkat och med långa avstånd, viktigt inte minst när det gäller infrastruktur. Ett exportberoende land, som vårt, måste få stöd till vägar, tåg, båt, flyg och drönare.

 – Säkerhetsfrågorna bör också få högre prioritet i framtidens EU. Behövs en försvarskomissionär. Inre marknaden kräver gränser: mot de kriminella och flyktingsmugglare.

Relaterade artiklar:

Hon kämpar för att alla ska gå och rösta (2024-06-03)