Nyrenoverade Riddarhytte skola och bowlinghallen är två av byggnaderna som pekas ut i M-förslaget. Foto: Niklas Lindh

Sälj eller riv – skolor, elevboende och bowlinghallen pekas ut i nytt förslag

Konsekvenserna av en mycket ansträngd kommunal budget i Skinnskatteberg kan bli att kommunen tvingas göra sig av med lokaler. I ett förslag pekar Moderaterna ut Riddarhytte skola, Färna skola, bowlinghallen och folkhögskolans elevhem, och enligt partiets toppnamn bör de säljas eller rivas.

Förslagen framförs genom så kallade ”initiativ” av Moderaternas kommunstyrelseledamot Bo Öberg. I en intervju med Dalabygden förklarar han, tillsammans med partiets andrenamn Marie Tollefsen-Markström, varför läget är så allvarligt att lokalerna bör rivas om en försäljning inte lyckas.

– Det bästa för kommunen är ju om man kan sälja lokalerna för då blir det minst kostnad, men i förlängningen, om det inte går att sälja, då måste vi riva. Det går inte att ha de här driftkostnaderna för lokaler som kommunen inte använder och inte heller kommer att använda, säger Bo Öberg.

”Annars ytterligare nedskärningar”

Att få en budget som går ihop är mycket tufft för många kommuner inför 2024, och Skinnskattebergs kommun är inget undantag. Marie Tollefsen-Markström säger att kommunen definitivt måste prioritera sina kärnverksamheter, som skola, vård och omsorg, och att det då inte är möjligt att satsa flera miljoner på driftkostnader för lokaler som inte används, eller endast brukas till liten del:

– Ja om man tittar på vad driftkostnaderna är av de här lokalerna så är ju det pengar som kommunen i annat fall tvingas göra motsvarande effektiviseringar av i den övriga verksamheten för att få en budget i balans till nästa år. Och då måste det väl vara bättre att göra sig av med kostnader för lokaler som inte behövs.

Renoveringen ifrågasätts

Det är helt nyligen som Riddarhytte skola renoverades av kommunen efter att lokalerna hade stått tomma i många år. Beslutet fattades av det tidigare socialdemokratiska minoritetsstyret i kommunen med dåvarande samarbetspartier, med anledning av att folkhögskolan flyttade in i skolans lokaler, på övervåningen. Klassrum fräschades upp, liksom entrén, ett kök och dessutom installerades en hiss samt en handikappanpassad toalett.

Men folkhögskolan fick inte tillstånd att fortsätta sin verksamhet och nu står lokalerna i stort sett tomma igen. Beslutet och nyttan av den kommunala investeringen ifrågasätts starkt av Moderaterna.

– Ja bekymret var att man fattade det beslutet innan det var bestämt om folkhögskolan skulle få fortsätta och det är ju ett beslut som man har all anledning att fundera över idag, säger Marie Tollefsen-Markström.

Men att i det läget föreslå en rivning om skolan inte går att sälja – hur tror ni det kommer att tas emot?

– Men det är ju inte vårt förstahandsalternativ att riva utan det är ju att försöka sälja.

Hur rimligt är det att tro att en försäljning skulle vara möjlig för en skola som mestadels har stått tom under många år?

– Nja, men under rätt förutsättningar och för rätt företag så borde det gå, om priset också är det rätta, säger Bo Öberg.

Bowlinghallen en het potatis

Även bowlinghallen i Skinnskatteberg pekas ut som en kommunal lokal som kommunen återigen behöver försöka sälja, och i annat fall riva, säger Bo Öberg:

– Ja, tyvärr är det så. Det finns nog inte underlag för endast en bowlinghall här, utan i så fall behöver man hitta på något mer där.

Marie Tollefsen Markström tror dock inte att en rivning av bowlinghallen är något alternativ:

– Nej, för där är jag övertygad om att det går att hitta köpare. Och det skulle till och med vara så att kommunen går ut och säljer byggnaden för en symbolisk summa om någon vill driva verksamhet där.

Enligt Bo Öbergs initiativ bör också nedlagda Färna skola säljas, liksom folkhögskolans elevhem på Aspebäcken i Skinnskatteberg där beläggningen är under 50 procent.

Kommunalrådet: ”Vi ska vända på varenda sten”

Att det ekonomiska läget kommer att tvinga kommunen till tuffa prioriteringar står alldeles klart, låter kommunstyrelsens ordförande Ewa Bergstedt (SD) meddela.

– Vi tvingas vända på varenda sten nu under budgetförhandlingarna, konstaterar hon.

Lokalfrågan har varit uppe på agendan under ett par års tid, inte minst i och med den utredning över kommunala lokaler som initierades för ett par år sedan. Och nu närmar det sig ett avgörande, då budgeten för 2024 ska beslutas inom kort.

– Ja det är klart att vi måste titta på vilka lokaler som vi behöver och inte behöver. Vi kan inte ha oanvända lokaler som bara står och tickar pengar, säger Ewa Bergstedt.

Skulle det kunna bli så att Riddarhytte skola kommer att rivas trots alla investeringar som helt nyligen har gjorts av kommunen?

– Det är ju jättetrist att folkhögskolan inte fick fortsätta sin verksamhet. Jag tror att det kan vara svårt att hitta någon köpare som kan driva en verksamhet som passar in där. Det är inte helt enkelt. Men visst, det vore synd att tvingas riva men skolan står ju och kostar pengar också, så där måste vi göra en avvägning.

Ewa Bergstedt konstaterar att det idag finns en förskola i lokalerna och att det också är något som man måste lösa om det skulle bli en rivning eller eventuell försäljning.

Försäljning av bowlingen

Angående bowlinghallen så håller kommunalrådet tummarna för en lyckad försäljning för att undvika att byggnaden behöver rivas.

– Ja det är klart att jag helst skulle se att någon kommer och kan driva verksamhet där, så det måste ju absolut vara prio ett. Det är inte heller så lätt, men vi måste göra ett försök. Och det räcker nog inte bara med att ha bowlingen som en verksamhet, utan man behöver nog ha ytterligare någon verksamhet kopplat till den för att det ska fungera.

S: ”Jätteolyckligt”

Socialdemokraternas toppnamn, tidigare kommunalrådet Lena Lovén Rolén, konstaterar också att det definitivt behöver vidtas åtgärder på lokalfronten och att det finns en stor andel av kommunens lokaler som idag är outnyttjade. Hon vill dock inte säga något om vilka lokaler som kan behöva säljas eller rivas.

– Nej vi håller på och tittar på det men det råder ingen tvekan om att vi behöver göra något. Det var ju också därför som vi satte igång lokalutredningen.

Men vad tänker du idag kring Riddarhytte skola och de renoveringar som ni tog beslut om att genomföra och att skolan idag står tom?

– Jag vill inte göra ett enskilt uttalande utan det här ska vi titta på i partiet. Men renoveringen gjordes utifrån att vi skulle ha vår folkhögskola där, så det här är jätteolyckligt.