Ställ krav på att få behålla lokala banker – stora risker med bankfusion

År 1928 hade vi 498 lokala sparbanker. För landsbygden och små orter var detta livsviktigt för att trygga framtiden för vanliga hushåll och småföretag. Idag finns det kvar 59 sammanslagna och lite större lokala sparbanker och de är lika viktiga som för 100 år sedan! Mångfalden av livskraftiga småföretag utanför de större tätorterna är ännu mer beroende av dessa lojala närhetsbanker än tidigare. Utan sparbankerna har landsbygden svårt att utvecklas och behålla sina fördelar.

Anledningen till att jag tar upp detta ämne just nu är dels att det är viktigt att ha trovärdiga och uthålliga banker när lågkonjunkturer pressar särskilt de små företagen. Dels att lokala banker behövs extra mycket när de stora affärsbankerna mer intresserar sig för storföretag och utlandskunder än småföretag som lantbruks-, bygg- och hantverkarföretag i flertalet inhemska regioner. Till seriösa lokala banker räknar jag också Länsförsäkringar Bank och Landhypotek Bank.

Det finns även ett annat viktigt skäl för att särskilt studera de lokala sparbankerna – sparbankernas beroende av en storbank (Swedbank) och starka krafter som vill centralisera och bygga upp ett fåtal storsparbanker och lägga ned våra många lokala sparbanker. Invånarna i Sörmland, Närke och Dalarna vill säkert behålla sina lokalsparbanker som Rekarne Sparbank, Lekebergs Sparbank och Leksands Sparbank.

Det är i sig inte något fel att lokala sparbanker går samman med andra i syfte att bygga upp en starkare bank. Men samtidigt är det viktigt att fråga sig om det finns alternativ till att bygga upp större och större enheter.

Sparbanker är ju kända och älskade för sin närhet och lojalitet till sina kunder – inte minst i besvärliga ekonomiska tider.

När nu Bergslagens Sparbank i Lindesberg går samman (fusioneras) med Södra Dalarnas Sparbank i Hedemora blir namnet Bergslagens Sparbank med Lindesberg som huvudort. Erfarenheterna säger att den mindre enheten i Dalarna riskerar att marginaliseras. För att ha kvar de lokala sparbankerna behövs aktiva och kunniga styrelser och huvudmän men där finns det stora brister.

Min vädjan är därför till alla sparbankskunder – gå samman och ställ krav på att behålla lokala banker. Centralisering skadar landsbygden!