Vem bör ha rätt att få läkemedlet Ozempic i dessa tider?

Bantningsmedel eller diabetesmedel, eller är det samma sak? Det är nog inte många som missat diskussionerna kring bristen på läkemedlet som kallas Ozempic i världen just nu. Den aktiva substansen semaglutid dämpar hungern hos den som tar sprutan. Den behöver bara tas en gång i veckan dessutom, och det gör att de allra flesta faktiskt går ner i vikt.

Nu gapar hyllorna tomma, och diabetiker som nyttjat det här läkemedlet, många andra också för den delen, är förbannade eftersom medlet nyttjas till bantning när det egentligen borde vara en medicin för diabetes.

Det finns förstås goda anledningar till att den här medicinen vunnit sådan fruktansvärd popularitet, den fungerar. Vi som var med i slutet av 80-talet kanske minns medicinen Losec. När den kom så blev Astra rik(are) kan man väl sammanfatta det som. Det handlar förstås om många miljarder, och medicinen slog de flesta rekorden under de nästkommande tio åren. 1996 stod försäljningen av Losec för 46 procent av all försäljning företaget hade. Medicinen gjorde att folk fick mindre problem med magen utan att behöva minska på snusandet, kaffet eller sitt sockerintag.

Ozempic gör visserligen så att patienten äter mindre, men eftersom hungern känns mindre så blir det inte riktigt lika jobbigt. Alla mediciner som kan angripa vår livsstil kommer att få den här typen av popularitet. Det kommer inte ändras.

Frågan är då vem som har rätt att nyttja Ozempic mer. Är det diabetikern eller den som tycker att hen är för tjock? Det borde förstås en läkare reda ut, och det ska vi nog inte ändra i Sverige heller. Patienter bör inte själva avgöra vilka mediciner som är lämpade för dem och vilka som inte är det. Den allmänna åsikten är dock att medicinen framför allt ska nyttjas av diabetiker. Det som många glömmer är att 80 till 90 procent av alla diabetiker som finns i världen är det på grund av övervikt. Då skulle den här typen av preparat fungera väldigt väl som en förebyggande åtgärd.

Det är en miljard människor på jorden som har ett BMI över 30. Av dessa människor kommer många fler få diabetes, cancer, högt blodtryck och andra allvarliga hälsoproblem. Kan en medicin bromsa den utvecklingen, är det fantastiskt. Alternativet att förändra sin livsstil finns för både den som har och den som inte har diabetes. Att den ena skulle förtjäna medicinsk hjälp mer än andra är svårt för mig att se.