Kort paus i regnet. Inga Gullström (t.v.) och Amanda Boström. Trycket på hemtjänsten har på senare decennier ökat. Foto: Björn Gustavsson
Amanda Boström redo att rycka ut. Foto: Björn Gustavsson
Hemtjänstens lokaler ligger – i likhet med kyrkan – mitt i byn. Foto: Björn Gustavsson

Tuffare tider för hemtjänsten: Ett kvällspass väntade 24 personer

Inga Gullström har under sina snart 50 år inom hemtjänsten fått se väldiga förändringar. Exempelvis upplever hon betydligt mer stress än på 70-talet. – Vi har fler uppgifter, alltmer ska dokumenteras, och allt är biståndsbedömt. Det finns mindre tid att sitta ner och prata med de gamla.

– Ett kvällspass hade jag 24 personer som väntade mig. Jag försöker vara glad när jag kommer, göra så gott jag kan. Jag får mycket tacksamhet tillbaka.

Idag finns ett 30-tal anställda inom den kommunala hemtjänsten i Ockelbo (hittills inga privata alternativ). Arbetspassen är vanligen 7—16 respektive 14—22. Lönerna hör fortsatt till de lägsta på hela arbetsmarknaden och enligt Inga Gullström råder bland de anställda ett stort missnöje med detta.

– Grundbemanningen är dessutom för låg. Vi var fler anställda för några år sedan.

Unga kollegan Amanda Boström säger att det till och med varit tal om att ta in hyrpersonal men att det inför kommande semestrar ser stabilt ut. Hon påpekar samtidigt att många anställs utan någon som helst erfarenhet eller utbildning.

Mindre distrikt

Positivt är enligt Amanda att distrikten blivit mindre, vilket innebär att hon på sina rutter vanligen besöker 6—7 brukare. En annan fördel för de anställda är att regeln om 11 timmars vila mellan arbetspass slutligen införs i oktober.

Det finns de som förutspår stora förändringar inom hemtjänsten, med digital övervakning och kanske rentav arbetsrobotar, men Amanda Boström hoppas att en sådan utveckling inte realiseras.

– De gamla behöver verkligen just den mänskliga kontakten.

Socialförvaltningens chef, Johan Callenmark, deklarerade härom året att antalet timvikarier inom hemtjänsten ska ner till 10 procent. Under 2022 har dock andelen vikarier ökat.

– Vi har haft hög personalomsättning på grund av pensionsavgångar och personal som flyttat. Målsättningen står dock fast. Och i dagsläget har hemtjänsten kommit i kapp med anställningarna. Vi har nu endast enstaka vakanser. Målet är att överanställa. Användandet av vikarier ska minska.

”Innovativa grepp”

I det stora hela tycker Johan Callenmark att hemtjänsten fungerar bra.

– De har tagits flera innovativa grepp, bland annat områdesindelning, vilket förbättrar kontinuiteten för brukare. Dessutom har mobilt GPS-baserat trygghetslarm införts.

Samtidigt sticker han inte under stol med att det, ”precis som i övriga Sverige”, finns utmaningar, inte minst vad gäller kompetens och personalförsörjning.

– Vi arbetat ständigt med förbättringar – och vi efterföljer politikernas uppdrag, säger Maria Björklund, enhetschef på hemtjänsten.