Nedläggning av kraftverk hotar förändra bygden

Många i Åmot oroar sig för hur miljön skulle förändras om byns kraftverk rivs som planerat. Den stora dammen med badplats skulle försvinna, liksom delar…