– Orimligt att ha en tillfällig lösning i sju år, säger Marcus Kock, (S), nyblivet kommunalråd i Vansbro kommun. Foto: Vansbro kommun och Åsa Larsson

Toppolitikerns löfte efter sju års lokalkaos: Vi ska hitta en lösning

Efter förra veckans reportage i Dalabygden om förhållandena på Vansbro dans- och musikskola reagerar nu kommunstyrelsens ordförande Marcus Kock, (S):

– Det är inte rimligt att vara i en tillfällig lösning under så lång tid, säger han till tidningen.

Vansbro dans- och musikskola fick tillfälligt flytta ur sina lokaler på Smedbergsskolan i Vansbro under 2016 för att ge plats åt annan undervisning under det som var sagt att bli en tremånadersperiod. Den tillfälliga perioden har nu blivit sju år och lärarna i verksamheten har arbetat i kappsäck under hela den tiden, med Medborgarhuset som bas. I olika skrymslen och minst sagt märkliga utrymmen får de hålla sina musik- och danslektioner, med störande moment mer som regel än undantag.

– Jag har gett upp, har helt tappat förtroendet för de som bestämmer, sa pianoläraren Eva Enander i reportaget.

Hon är en av fem lärare i verksamheten. Tillsammans har de ett personalutrymme där instrument och annat undervisningsmaterial, personliga tillhörigheter och dessutom två pianon för undervisning inryms. Att sitta där och planera är svårt då det ofta är pianolektioner i rummet och de övriga i personalen inte kan störa. Ett annat problem är att lektioner får ställas in då musikskolans utrymmen, exempelvis Vansbro teater, ska användas till andra aktiviteter.

Har inget bra svar

Det är svårt att peka på någon egentlig anledning till att dans- och musikskolan inte fått eller kunnat flytta tillbaka till sina lokaler på Smedbergsskolan. I en mejlkontakt med Smedbergsskolans rektor Camilla Andersson uppger hon att det knappt finns plats på skolan för den egna verksamheten och att det skulle bli svårt att inhysa andra verksamheter som dans- och musikskolan.

Marcus Kock tillträdde som kommunalråd i Vansbro kommun efter valet i höstas och har därför inte haft insyn i ärendet med dans- och musikskolan under någon längre tid.

– Jag har därför inget bra svar på hur det kunnat bli så här men det måste lösas, säger han.

Han utgår från att dans- och musikskolan funnits med i den kommunala lokalförsörjningsplanen och det bekräftar också skolchef Lars Lisspers i ett mejl. Av någon anledning så verkar verksamheten ha prioriterats ned hela tiden när det gäller lokalfrågan.

Hur ser det då ut med lediga lokaler? Finns det i kommunens ägo eller behöver ni titta externt?

– Min uppfattning är att det absolut finns vakanta lokaler. Dock är det många som har en underhållsskuld och inte är i skick att använda utan att först rustas upp, säger Marcus Kock.

Han har full förståelse för problemet med att familjer betalar terminsavgifter för undervisning som relativt ofta måste ställas in av olika anledningar, som att lokalerna ska användas till andra aktiviteter.

– Självklart ska eleverna få den undervisning de betalar för, säger han.

Vad kommer att hända framåt nu med dans- och musikskolan?

– En lösning ska tas fram i samråd mellan personalen, berörda chefer och fastighetsenheten, säger Marcus Kock.

– Hur lång tid det kan ta att få fram en lösning beror på vad de kommer fram till, om det behövs politiska beslut för att verkställa dem eller inte.

– Det viktigaste nu är att vi landar i en lösning som alla parter tycker är okej.

I skrivande stund har kommunalrådet inte hunnit kontakta dans- och musikskolan men han uppger att han har för avsikt att göra det den närmaste tiden.