Vansbroartistens förslag om musikskolans lokaler

Kampen för bättre förhållanden och lokaler för Vansbros kommunala musikskola går vidare. Lars Wanfors som är projektledare för "Vansbro musikhuvudstad 2023" har lämnat ett medborgarförslag…