Vivi Båvner är verksamhetsledare på Leader Bergslagen. Höger bild: Välbesökt informationsträff i Ludvika inför kommande Leader projekt.

Guldläget: 41 miljoner kronor till landsbygden

Leader Bergslagen har fått startbesked från Jordbruksverket. Total budget för 2023 till 2027 är 41 miljoner. Det är pengar som kan göra stor skillnad för olika projekt på landsbygden.

– Nu får vi chansen att förverkliga alla de projektidéer som föreningar och företag har. Vi ska hjälpa till så det blir verklighet, säger Vivi Båvner, verksamhetsledare för Leader Bergslagen.

Ludvika, Smedjebacken och Skinnskatteberg är tre av tio Bergslagskommuner som ingår i Leader Bergslagen.

– Varje invånare i dessa tio kommuner bidrar med 24 kronor per år via skatten eftersom 33 procent av de 41 miljonerna medfinansieras genom kommunerna.

Lokala perspektivet

Fram till år 2014 pågick de senaste projekten med stöttning från Leader, som finansieras till två tredjedelar med stöd av EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och målen i strategin är utformade att rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

– Leader Bergslagen avslutade inte sin förening efter 2014, utan styrelsen har fortsatt att arbeta och för två år sedan startade processen med att ansöka om nya medel, säger Vivi som i samma veva anställdes som verksamhetsledare.

Leader är ett verktyg för utveckling av landsbygden och strategin utgår från det lokala perspektivet.

– Leadermetoden passar väl in på bergslagsbornas behov av gemenskap, självkänsla och självförverkligande eftersom den privata och ideella sektorn är drivande inom flera områden som till exempel integration, idrott, kultur och annat.

Vad kan man då söka för?

– Det kan vara större projekt där flera aktörer samverkar. Ja till och med kommuner. Lika viktigt är förstudier samt så kallade checkar inom paraplyprojekt. Det sistnämnda är lite mer lättsökta projektmedel, säger Vivi.

Nya mötesplatser för boende på landsbygden är något av en röd tråd i paraplyprojekten och pengarna ska i första hand gå till initiativ som leder till nya fritids- och kulturverksamheter, nya nätverk och samarbeten eller nya produkter och tjänster.

En helt ny inriktning den här gången är en satsning på unga personer, upp till 25 år.

– Ja just nu pågår ett arbete med en ungdomscheck. Här ger vi 100 procent finansiering och kravet på en ideell insats som motprestation, påpekar Vivi.

– Vi har i dagsläget kontakt med fritidsgårdar för att få en bild av vad ungdomar vill. Naturligtvis kommer vi även att kontakta Ung Företagsamhet.

Informationsträffar

Under februari månad planerade Leader Bergslagen för kommande aktiviteter. Denna månad ska föreningens styrelse, valberedning och personal få utbildning av Jordbruksverket.

– Vi kommer att genomföra flera informationsträffar i samtliga kommuner. De sker både på plats och digitalt. Det är viktigt att informera om Leadermetoden och ge alla en möjlighet att bolla sina idéer med oss. Hand i hand med detta håller vi på att skapa en bra handledning på hemsidan.

De som söker projektmedel kommer även att vara med i en projektverkstad.

– Vi vill att alla ska vara ordentligt förberedda och lära sig grunderna. Det är väldigt mycket regler och gör man rätt från början underlättar det hela processen, avslutar Vivi.

41 miljoner kronor ligger i potten för kommande projekt, som ska skapa utveckling i tio kommuner i Bergslagen.

Faktaruta Leader Bergslagen

41 miljoner är beviljade för Leaderprojekt 2023 till 2027.

Jordbruksverket bidrar med 2/3 medan kommunerna Smedjebacken, Ludvika, Fagersta, Norberg, Surahammar, Skinnskatteberg, Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesberg tillsammans står för resten – 24 kronor/invånare och år.

Leader Bergslagen är en ideell förening som genomför landsbygdsutveckling.

Projektledare är Vivi Båkner.

Relaterade artiklar:

42 miljoner till leaderprojekt men Falun hoppar av (2023-03-16)