Centern får svar på tal: ”De befinner sig i ett sorgearbete”

I en debattartikel den 22 februari i Dalabygden hävdar Centern i Falun att majoritetsstyrets 89-punktsprogram är helt onödigt och leder till merjobb och oro. Därför yrkar de avslag till den nya M-S majoritetens förslag om att gå tillbaka till en ordning före 2018, nämligen att mandatperioderna ska följa på det allmänna valet, inte förskjutas ett år senare.

Det centern och en del andra oppositionspartier tycks vilja är att överge demokratin och införa en ”bolagsordning” i kommunen. Bolagsstämmor ligger normalt i maj, inte i januari. Men kommunen är inte ett bolag, den styrs genom parlamentarisk demokrati. Och väljarna ska tydligt kunna utkräva ansvar av de styrande. Vi hade inte trott att just Centern, ett liberalt parti, som stått upp för den liberala demokratin, ser på en kommun som ett bolag.

Centern säger sig måna om tjänstemännen och att det innebär oro och merjobb med ett 89-punktsprogram. Så som centern agerar i Arbetslivs- och Socialnämnden, rycker frågor ur enskilda ärenden, och inte accepterar fakta ger det mer förvåning och oro i tjänstemannaled än ett 89-punktsprogram som ska gälla under hela mandatperioden.

Centern talar också emot sig själva och agerar ologiskt. Ena minuten kräver de handlingskraft från det nya styret efter en månad. En handlingskraft de själva inte visat vid sin tid vid makten och där det inte hänt något på 1,5 år. Nu kritiserar de den nya majoriteten för att den vill driva på arbetet direkt efter valet. Både centern och majoritetsstyret är angelägna om att verkställa den handlingsplan mot våld i nära relationer som föreslogs i en socialdemokratisk motion från 8 mars 2021 och som kommunfullmäktige antog. Vi har konstaterat att våld i nära relationer saknas i verksamhetsplanerna. Det vill vi åtgärda.

Det är positivt att centern ändå läst 89-punktsprogrammet. Vi verkar även överens om Arbetslivs- och socialnämndens fokus att få ut fler falubor i egenförsörjning eller vuxenutbildning för att kunna få ett jobb och slippa leva i fattigdom, i missbruk eller rädsla för våld.

Vi förstår att Centern just nu befinner sig i ett sorgearbete efter valet och är ovana att befinna sig i opposition i Falun. En majoritet av ledamöterna i nämnden är nya och behöver bygga upp sin kunskap om både lagstyrd verksamhet och tjänstemännens arbete. Från majoritetens sida ser vi fram emot ett konstruktivt samarbete med samtliga oppositionspartier i Arbetslivs- och socialnämnden .

Här är debattartikeln från Centerpartiet.