S och M slår in öppna dörrar i arbetslivs- och socialnämnden

Att slå in öppna dörrar är inte rätt väg framåt, fokus behöver vara gränsöverskridande samarbete.

Vid sammanträdet idag, den 22 februari, i Arbetslivs- och Socialnämnden i Falu kommun klubbade majoriteten som väntat igenom det beryktade 89-punktersprogrammet. Ett program som varken kommer att göra till eller från för våra medborgare, men som innebär merjobb och oro inom nämndens verksamheter – som redan påbörjat planeringen och arbetet för år 2023.

Faktum är att för de punkter som gäller Arbetslivs- och Socialnämnden så pågår redan arbetet för fullt. Det är att slå in öppna dörrar att komma viftandes med punkter som ganska uppenbart plockats ur redan pågående arbeten – med enda syftet, som vi kan se det, att få det att framstå som att man har handlingskraft. När det i själva verket är helt tvärtom.

Det är förstås inte bara viktigt för verksamheternas bästa att yrka på ett avslag på detta tillägg i en redan väl förankrad verksamhetsplan som samtliga partier ställt sig bakom, för att slippa dubbeljobb och oro, utan även symboliskt viktigt.

Nej. Det är bara ett politiskt spel som ligger till grund för programmet med dessa 89 punkter. Ett sorgligt försök att få någon typ av ära för beslut, idéer och arbeten som redan påbörjats. Av Socialdemokraterna får vi förmoda då Moderaterna som bekant satte i styret även under förra mandatperioden.

Synd. Det vi behöver för att komma framåt i samhällets tyngsta frågor är att arbeta precis tvärtom: Tillsammans, med mindre fokus på partitillhörighet och mer fokus på dem vi faktiskt finns här för – de som blir misshandlade i sina egna hem, de som flytt och lever skyddat, de som lever inlåsta och övervakade för att inte skada sig själva och andra, de som står långt från arbetslivet och behöver hjälp att få försörjning, de som lämnat sina hemländer och behöver komma in i det svenska samhället och de som ger av hela sin själ för att göra ett bra arbete för att hjälpa alla utsatta medborgare. Bland flera och åter flera andra förstås.

Det anser vi i Centerpartiet Falun är den rätta vägen framåt, och blev glada över stödet från samtliga andra partier i oppositionen, förutom Vänsterpartiet.