”Det är tufft att växa upp i Vansbro just nu”

34,2 procent av eleverna i årskurs 9 på Smedbergsskolan hade inte behörighet att söka till gymnasiet när de gick ut högstadiet i juni i år.…