Bildelning allt viktigare – kommuner borde stötta

Bättre för ekonomin och miljön

Det privata bilinnehavet har ökat i Dalarna under 2000-talet. Men det finns alternativ som förbättrar privatekonomin.

I genomsnitt står en privatbil i parkerad 22 timmar per dygn. Att dela bil med någon eller flera är ett bra exempel på hur delningsekonomi skapar långsiktigt hållbara lösningar. Samutnyttjande är en angelägenhet för både individ och samhälle. Behovet av parkeringsplatser minskar vilket frigör mark och yta i tätorterna.

Efter 20 framgångsrika år är det tydligt att Bilpolarna i Borlänge erbjuder ett fungerande alternativ. SAMBIL är en annan förening som har medlemmar i Falun och Leksand.

Möjligheten att låna en bil så kort tid som en timme är att använda sin lön effektivt. Hyrbilsföretagen har ett dygn som minsta hyrtid. Via internet och en förening kan reseutgifterna mer än halveras!

I genomsnitt står en privatbil parkerad 22 timmar per dygn. Den tar upp yta i våra tätorter som skulle kunna användas som parker eller bostäder. Som exempel på fungerande alternativ får bilpolerna i Borlänge och Falun tjäna. När både Borlänge och Falu kommuner kunde upprätta en gemensam agenda om transporter fick det snart konkreta resultat: Bilpolarna i Borlänge ekonomisk förening och Falu Bilpol ek. förening bildades och bilarna var i drift år 2000.

Falu Bilpool växte snabbast och förfogade som mest över fyra bilar. Så småningom avtog dock intresset och bilpoolen minskade till tre bilar. Bilpolarna i Borlänge nådde ett stabilt tillstånd med två bilar (en stor och en liten) och lägre avgifter än Falu bilpol.

Sambil bildades 1980 i Västerås. Föreningen har numera flera medlemmar i Dalarna. Föreningen förmedlar helt enkelt lån av bilar mellan privatpersoner. Föreningen tillhandahåller nämligen ett avtal med en skadefond som reducerar självrisken vid en eventuell olycka. Under de 40 år som SAMBIL existerat så har skadefonden nått en betryggande storlek.

Fler kommuner borde stötta bildelning.

I Sverige med ett totalt innehav av sju miljoner personfordon så är bildelningsföreningar som Bilpolarna i Borlänge, Falu bilpool ek.förening, BILSAM ett klart alternativ. BILSAM som inte har några ”overhead”- kommer kostnaderna vara de lägsta.

I dag finns möjlighet till ett smart val som får livspusslet att fungera.

Pandemin har tvingat fram nya levnadssätt. Alternativ som varit marginella under flera decennier får i denna tid nya intressenter. Många jobbar hemma och är mindre beroende av arbetsresor. Även för dessa är en bilpol ett alternativ att räkna med. Fler kommuner behöver stötta upp bildelning!

/Eric Båve, ordförande i Samhällsbyggarna, region Gävle-Dala