1928 fanns det 498 sparbanker i Sverige

De lokala sparbankerna har en historia som i Sverige tar sin början år 1820 i Göteborg. Av de 498 sparbanker som fanns 1928 är idag bara 59 kvar med cirka 200 lokala kontor från Ystad till Kiruna. Flest kontor finns i södra och mellersta landet. Jämtland/Härjedalen och Västerbotten är de enda län/regioner som saknar egna lokala sparbanker.

Först ett klargörande. Många förväxlar fortfarande de lokala sparbankerna med affärsbanken Swedbank som har samma yttre varumärke – sparbankseken – som de lokala bankerna. Detta skapar givetvis osäkerhet om hur deras relationer ser ut. De 59 lokala sparbankerna – vi känner dem som exempelvis Rekarne, Bergslagens, Lekebergs, Bjursås och Leksands sparbanker – är självständiga sparbanker med egen lokal styrelse. Dessa banker har dock en samverkan med Swedbank om viss försäljning och gemensamma IT-system.

Sparbankerna kom till för att gynna personligt sparande och hjälpa till att undvika fattigdom bland hushållen och stora sociala utgifter för församlingar och kommuner. Under 1900-talet har dessa banker dock blivit mer traditionella banker som ger krediter åt hushåll och företag. Från 1969 har sparbankerna blivit fullständiga banker med en bred bankservice till hushåll och företag. Huvudsakliga målgrupper är dock hushåll och småföretag.

Sparbankerna har med få undantag goda ekonomiska resultat och delar ut ett stort antal miljoner varje år som inte behövs för räntor till kundernas inlåning och bankens utveckling. Övriga vinstmedel delas ut till ideella föreningar, kulturarrangörer, lokala företagsprojekt och annat som bygden kring banken önskar sig. De flesta sparbanker styrs av sina kunder och delar således inte ut några pengar till några aktieägare.

Under de allra senaste åren har de lokala sparbankerna börjat etablera fler lokala kontor utanför sina huvudorter. Två sparbanker i Dalarna har skapat eller planerar att bygga två nya kontor i kommuner utan sparbanker och på andra håll i landet pågår liknande initiativ. Senast nyheten är att Tranemo Sparbank bygger en ny enhet i Gnosjö företagstäta kommun (början av juni månad).

Det finns idag en tydlig trend att befolkningen på landsbygden föredrar lokalt lojala banker. Kanske du också?