Hur microchip-krisen har påverkat transport och andra industrier

Detta innehåll är en annons.

Detta är en annons. +18, stodlinjen.se

Att det sedan länge råder brist på microchip har sannolikt inte undgått någon. Stora delar av dagens moderna samhälle är digitaliserat och avancerade tekniska komponenter kan hittas i allt från lastbilar till kylskåp. Men samtidigt som utvecklingen inom området hela tiden går framåt, har industrin svårt att hinna med. Brist på komponenter i kombination med ett osäkert världsläge har kulminerat i en microchip-kris som påverkar flera branscher.

Stor påverkan inom transportbranschen

Även om många branscher klarat sig bra trots bristen på viktiga komponenter, har just transport drabbats hårt. En viktig anledning är den omfattande omställning som just nu pågår inom industrin. Fossila fordon ska fasas ut och en övergång till elfordon är planerad. Det har gjort konkurrensen om tillgängliga komponenter större, samtidigt som utbudet minskat.

Något som varit på tapeten en hel del i samband med krisen är att det finns en säkerhetsmässig aspekt att väga in i samband med den snabba omställningen. Tunga fordon digitaliseras allt mer, vilket är på gott och ont. En viktig del att vara medveten om är att fordonen i samband med en omfattande digitalisering blir mer sårbara för cyberattacker, till exempel från aktörer som vill stjäla information. Den gamla tidens spioneri är passé, i dagsläget utnyttjas digitala hål i säkerhetsnätet alltmer för att inhämta information från exempelvis stora bolag och statliga aktörer.

Påverkan varierar från bransch till bransch

En bransch som påverkats stort av krisen är spelbranschen. Det är nog ingen som har missat den misslyckade lanseringen av Playstation 5, där man först nu producerar tillräckligt med konsoler för att möta kundernas efterfrågan.

Inom den online-baserade delen av samma bransch har man däremot inte påverkats alls av bristen på microchip. Till exempel har online casinon klarat sig väl trots bristen. Hos aktörer som GoGoCasino och andra svenska casinon har man trots krisen mottagit nya spel från sina leverantörer i samma takt som vanligt. Också den teknikfyllda musikbranschen har klarat sig väl, även om man skulle kunnat tro att denna bransch är extra utsatt med tanke på de många digitala komponenter som används i dagens musikskapande. Både stora och små skivbolag har fortsatt producera musik utan några större problem.

Kina kontra USA

Så varför säkrar inte varje stor aktör en egen tillverkning av de viktiga komponenterna? Svaret handlar framför allt om tekniska framsteg (och ekonomi så klart). Det finns två huvudaktörer inom tillverkning av microchip: Kina och USA. Konkurrensen mellan dessa två är stenhård och även om Kina idag leder utvecklingen, försöker USA ta ikapp på de områden de kan.

Även om microchips används globalt, är tillverkningen otroligt koncentrerad och några få aktörer står för i stort sett hela världsförsörjningen av dessa chip. Kina har som sagt länge varit steget före och har man väl fått ett försprång här, så är det lätt att det blir en snöbollseffekt som gör att konkurrenterna snabbt hamnar långt bakom.

Även om det inte är exakt den motiveringen man använt från USA:s sida, så är det i mångt och mycket det som ligger bakom att landet under Bidens ledning genomfört en omfattande handelsblockad mot Kina gällande avancerade elektroniska komponenter. En blockad som inte på något vis bidrar till att förbättra det rådande krisläget, åtminstone inte på kort sikt.