FOTO: PRO
Välbesökt årsmöte.
FOTO: PRO
Träffengänget underhöll med sån och musik.

Val, lotteri, sång och musik på välbesökta årsmötet

PRO Mjälga-Östermalm har haft årsmöte och ordföranden Håkan Castor inledde mötet genom att hälsa deltagarna välkomna.

Han fortsatte med en parentation av de åtta medlemmar som avlidit under året.
Därpå sjöng flera medlemmar ur Träffengänget medan gängets fyra musiker spelade ”En ton till himlen”.
Till mötesordförande valdes Erik Arnberg och till mötessekreterare valdes Anders Jobs, vilka gjorde ett bra jobb och agendan genomgicks utan komplikationer.
Nya styrelsen
Den nya styrelsen består av ordförande Håkan Castor, ledamöterna Anneli Andersson, Louise Jobs och Buckhard Bethmann, vilka har ett år kvar. Omvalda för två år blev Lars-Åke Hedlund, Anders Jobs och Christina Bjurman.
Studieorganisatör för ett år blev Anneli Andersson med Lars-ÅkeHedlund som ersättare.
Kommunala Pensionsrådet för ett år valdes Håkan Castor med Lars-Åke Hedlund som ersättare.
PRO:s samorganisation för ett år blev Håkan Castor med Anneli Andersson som ersättare.
Revisorer Margareta Jönsson har ett år kvar och Gun Klintberg valdes för två år.
Trevlig underhållning
Därefter bjöd Träffengänget på trevlig underhållning.
Det började med ”Inbjudan till Bohuslän”, som Håkan Castor önskat. Musikerna spelade och kören nynnade flerstämmigt. Sedan forsatte den med fem sånger med början ”Borlänge i mitt hjärta” och fyra till. Sedan kafferast med liten semla. Därpå fortsatte Träffengänget med fem sånger till. Sjutton välförtjänta medarbetare hedrades med en blomma.
Mötet avslutades med dragning på lotteriet.